top of page

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
 • LinkedIn
 • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

1 dag

Att i anläggningar med explosionsfarlig miljö hantera brandfarliga gaser och vätskor innebär en risk då en explosiv atmosfär kan bildas vid hanteringen av dessa.

I dessa anläggningar med risk för explosion finns ska en riskbedömning och zonklassning ha genomförts. Vidare så ska explosionsdokument för anläggningen dokumenterats samt vetskap om rätt utrustning och säkra arbetsmetoder vara väl införstått hos personalen som kommer i kontakt med ovan.

Användardirektivet ATEX togs fram för en säkrare arbetsmiljö i explosionsfarlig miljö och är från 1 juli 2006 tvingande.

I vår kurs ATEX ges du god kunskap om både de regler och krav som ställs samt hur du på bästa sätt uppfyller dessa regler och krav.

Kursen ger goda kunskaper om de krav som ställs på arbetssäkerhet för riskområde med explosiv atmosfär. I kursen går vi igenom gällande regler och föreskrifter samt hur du uppfyller dessa genom att bland annat följa standarder och handböcker.  Du kommer också lära dig vad ett explosionsdokument ska innehålla.

Kursen behandlar verkliga fall vilka redovisas enligt tillämpning, utförande och dokumentation.

Del av kursinnehåll

Introduktion

 • Formella legala krav inom ATEX-området

 • Viktiga handböcker och standarder inom ATEX området

 • Översiktliga krav inom området Tillverkning-användning-kontroll

Viktiga definitioner

 • Viktiga definitioner inom området: explosionsgränser LEL-UEL (undre-övre) ST, Kst, Pmax värden, flampunkter, temperaturklasser, tändtemperaturer, explosionsgrupper m.m.

 • Nya krav på cisterner och rörledningar med brandfarlig vätska

Förutsättningar för damm- och gasexplosioner – vilka villkor krävs?

 • Ämnesdata och explosionsbenägenhet hos blandningar damm, gas/luft m.m.

 • Zonindelningar och klassningar, klassningsplaner, klassningsprinciper enligt standarder

Utförande

 • SS EN 60079-10-1 Klassning av områden med explosiv gasatmosför

 • SS EN 60079-10-2 Klassning av områden med explosiv dammatmosfär

 • Hur förebygga Statisk elektricitet

 • Beräkningar av ventilation, tryckavlastning m.m.

 • Egensäkra kretsar

 • Validering elinstallationer

 • Krav på elektriskt, mekaniskt materiel samt krav på ventiler, instrument i EX-miljö

Produktkrav för utrustning i explosionsfarlig miljö och CE-märkning

 • Produkter som omfattas av CE-märkning enligt nya ATEX-direktivet 2014/34/EU. När tillämpas direktivet och vilka krav gäller?

 • Vad är nytt i de Svenska införanden av ATEX-direktivet

 • Validering genom tillämpning av viktiga standarder inom ATEX-området

 • Riskbedömningar

 • Gränsdragningslistan inom ATEX

 • Krav på maskiner och övrig utrustning för placering inom klassade områden

Målgrupp

Miljö- och arbetsmiljösamordnare, projektledare, konsulter samt för dig som beställer, ska genomföra eller vara delaktig i framtagandet av riskbedömningar.

Förkunskaper

Detta är en grundkurs utan krav på förkunskaper. Vi anpassar kursen efter era förkunskaper.

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Detta är en grundkurs utan krav på förkunskaper. Vi anpassar kursen efter era förkunskaper.

ATEX | Hantering av Brandfarliga gaser och vätskor

Intresseanmälan

Tack för din intresseanmälan!

Vänligen ange en giltig e-postadress

 • LinkedIn
 • Facebook
Sök

Denna kurs erbjuder vi även som öppen webbkurs med fasta datum

Läs mer här!
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se
bottom of page