top of page

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
 • LinkedIn
 • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

2 dagar

​I denna kurs ges du i ledande befattning kännedom om de krav som ställs på arbetsgivare utifrån arbetsmiljölagen och föreskrifter. Du lär dig också hur du skapar en trygg och säker arbetsmiljö vilken kan bidra till både säkerhetsmässiga och ekonomiska resultat för verksamheten.


Arbetsmiljön är mycket viktig och arbetsgivarens ansvar är omfattande, krävande och tydligt uttalad. Som chef behöver du kunna tillämpa lagar och regler för att skapa förutsättningar för en bra och säker arbetsmiljö. Har du full koll på arbetsmiljölagen? Behöver du mer kunskap om till exempel skillnaderna mellan arbetsmiljöansvar och straffansvar?


Den här kursen ger dig förutsättningar att omsätta både krav och möjligheter i praktiken.


Det finns många intressenter kring företagets arbetsmiljöförhållanden, men främst är det en intern angelägenhet för att långsiktigt utveckla och stärka företaget  i konkurrensen med andra aktörer. Framgångsrika företag har ett väl utvecklat arbetsmiljöarbete.


Denna kurs skräddarsys efter just din verksamhet. Kursen varvar föreläsningar med övningar och diskussioner. Efter utbildningen ska du vara bättre rustad för att på ett framgångsrikt sätt kunna leda och planera arbetsmiljöarbetet i din egen verksamhet.

Del av kursinnehåll

Del 1

 • Genomgång av rådande lagar, regler, förordningar och myndighetsföreskrifter

 • Arbetsmiljöverkets tillsyn och sanktionsavgifter

 • SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete)

 • Ansvarsfrågor för arbetsgivare och medarbetare

 • Arbetsmiljöbrott - definition, åtal, straffvärde, företagsbot

 • Skyddsombudets uppdrag - roll och rättigheter

 • Att besluta om föreläggande eller förbud samt viten

 • Riskbedömning vid förändringar i verksamheten

 • Arbetsmiljöarbetet i vardagen

 • Hälsofrämjande ledarskap

Del 2

 • Diskrimineringslagen

 • Särbehandling och kränkning

 • Ensamarbetets risker

 • Hot och våld på arbetsplatsen

 • Första hjälpen

 • Krisstöd

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till chefer och ledare som har personalledande befogenheter samt för arbetsmiljösamordnare, medarbetare inom personalfunktion och arbetsmiljörevisorer.

Förkunskaper

​Inga särskilda förkunskaper krävs. Det är en fördel om du tidigare läst BAM eller har erfarenhet från arbetsmiljöarbetet i sin verksamhet.

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Det går också att boka denna kurs via utbildning.se

​Inga särskilda förkunskaper krävs. Det är en fördel om du tidigare läst BAM eller har erfarenhet från arbetsmiljöarbetet i sin verksamhet.

Arbetsmiljö

Intresseanmälan

Tack för din intresseanmälan!

Vänligen ange en giltig e-postadress

 • LinkedIn
 • Facebook
Sök

Denna kurs erbjuder vi även som öppen webbkurs med fasta datum

Läs mer här!
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se
bottom of page