top of page

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
 • LinkedIn
 • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

2 dagar

De som i sin yrkesroll kan utsättas för elfara eller aktivt arbetar med arbeten nära och med spänning ska ha kunskap om innebörden samt konsekvenserna av faran samt ha kunskap om de rätta verktygen och utrustningen som krävs för de olika arbetsuppgifternas genomförande.

Arbete nära och med spänning syftar på en arbetsmetod när en arbetare kommer in i riskområdet från spänningssatt oisolerad del med kroppsdel, verktyg, utrustning eller anordning.

Den som arbetar där det finns elektrisk fara skall ha kunskap om innebörden och konsekvenserna av faran och ha utbildning om de säkerhetsåtgärder som är motiverade i förhållande till arbetsuppgifterna. I denna kurs får deltagarna kunskap om regelverkens krav för elsäkerhet och ansvar vid elarbeten i yrkesmässig verksamhet.

Utbildningen ska repeteras regelbundet enligt företagets utbildningsprogram för AMS-arbete. Branschrekommendationen är minst vart 3:e år.

Kursen anpassas efter er grupps erfarenheter och kopplar dessa till aktuella regelverk så att ni får de rätta förutsättningarna att tillämpa kunskapen direkt efter avslutad utbildning.

Kursen består av teori och praktik och vi tar med oss labbutrustning för upp till 16 deltagare i grundkursen och 18 deltagare för repetitionskursen vilken av branschen rekommenderas att genomföras vart 3:e år.

Del av kursinnehåll
 • Isolerhandskmetoden enligt SS EN 50110-1

 • ELSÄK-FS 2006:1

 • SS-EN 50110-1: Skötsel av elanläggningar

 • SS-EN 60900: Utförande av handverktyg för AMS-arbete

 • SS-EN 60903: Utförande av isolerhandskar

 • SS-EN 61112: Utförande av isolerande dukar

 • Riskhantering

 • Praktiska laborationer av arbete med spänning

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla dem som arbetar på elektriska anläggningar & utrustningar och har för avsikt att utföra arbete enligt arbetsmetoden arbete med spänning. Exempel på yrkestitlar är bland annat elektriker och servicetekniker.

Förkunskaper

Inga krav på förkunskaper men erfarenhet av elarbete och branschkunskap är av fördel.

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Inga krav på förkunskaper men erfarenhet av elarbete och branschkunskap är av fördel.

Arbete nära och med spänning - (AMS) Grundkurs

Intresseanmälan

Tack för din intresseanmälan!

Vänligen ange en giltig e-postadress

Denna kurs erbjuder vi även som öppen webbkurs med fasta datum

Läs mer här!
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se
bottom of page