top of page

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
 • LinkedIn
 • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

Halvdag lärarledd utbildning

Trafikverket har i syfte för att åstadkomma en säkrare arbetsmiljö ställt krav på att alla som arbetar på eller vid en väg, där Trafikverket är väghållare, måste genomgå utbildning. Detta för att både produktionspersonal och trafikanter ska minska risken för olyckor och skador.

Många kommuner har beslutat att de krav som Trafikverket ställer även skall gälla egenanställd personal och/eller underentreprenörer som arbetar där kommunen är väghållare.

Den här utbildningen ger den allmänna grundkunskap enligt APV steg 1.1 och APV nivå 1 som är ett krav för alla som i sitt arbete befinner sig vid någon form av vägarbetsplats. Detta gäller oavsett vilka dina arbetsuppgifter är eller om du bara befinner dig på vägarbetsplatsen tillfälligt.

Utbildningen ger vidare den kunskap som krävs för APV steg 1.2 och APV nivå 2.

APV nivå 2 vänder sig till dig som ska använda dig av väghållningsfordon eller utföra arbete vid passerande fordonstrafik. Detta gäller samtliga fordon som används vid vägarbeten och även motorredskap, traktorer, personbilar m.fl.

Denna utbildning ger deltagarna vid godkänt slutprov ett intyg för APV steg 1.1 & 1.2 samt APV nivå 1 & Nivå 2 och vid önskemål så registrerar vi ditt utbildningsbevis i ID06 kompetensdatabas kostnadsfritt.

Del av kursinnehåll

Nivå 1

Nivå 1 innehåller: Grundkompetenskrav för all personal som ska utföra vägarbete eller liknande arbete där Trafikverket är beställare. Kursen avslutas med ett kunskapstest som ska avklaras med godkänt resultat. I kursen ingår bland annat:

 • Personlig skyddsutrustning.

 • Definitioner på de olika zonindelningarna på en arbetsplats.

 • Trafikantbeteende.

 • Hastighet och krockvåld.

 • Information om AML och dess föreskrifter, inklusive riskanalys.

 • Trafikverkets, trafikingenjörens och projektledarens, roll i objektet.

 • Arbetsgivarens roll och skyddsorganisation i objektet.

Nivå 2

Kompetenskrav för förare av alla typer av väghållnings-, service- och arbetsfordon, etc.

Kompetens enligt nivå 2 ska innebära behörighet att utrusta och utmärka sitt eget fordon, efter godkänt kunskapstest eller intyg från utbildare. Även var och hur fordonet ska placeras för att uppnå optimal och god arbetsmiljö för sig själv och sina kolleger, liksom god trafiksäkerhet för de trafikanter som passerar är kunskapskrav enligt nivå 2.

Personal med kompetens enligt Nivå 2 får markplacera vägmärken för att i ett tidigt skede varna och vägleda trafikanter samt vara behjälplig vid utmärkningsarbete under ledning av personal med kompetens enligt Nivå 3A.

Målgrupp

Kursen vänder sig till anställda i anläggningsföretag, drift-, skötsel- och underhållsföretag samt kommunala förvaltningar och offentliga bolag, exempelvis energi, VA, tele, fjärrvärme m fl.

Nivå 1: För dig som ska utföra vägarbete eller liknande arbete där Trafikverket är beställare.

Nivå 2: För dig som är förare av alla typer av väghållnings-, service- och arbetsfordon, etc.

Förkunskaper

Nivå 1: Inga förkunskaper

Nivå 2: Kompetens motsvarande Nivå 1.

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Det går också att boka denna kurs via utbildning.se

Nivå 1: Inga förkunskaper

Nivå 2: Kompetens motsvarande Nivå 1.

Arbete på väg - APV Nivå 1 & 2

Intresseanmälan

Tack för din intresseanmälan!

Vänligen ange en giltig e-postadress

 • LinkedIn
 • Facebook
Sök

Denna kurs erbjuder vi även som öppen webbkurs med fasta datum

Läs mer här!
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se
bottom of page