top of page

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
 • LinkedIn
 • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

2 dagar

Denna kurs behandlar Anläggningsprojekt om hur du hanterar detta i samband med projektering, upphandlingar, entreprenader, användning, tillverkning, kontroll och samordning och senare förändringar.


Det här är en praktisk kurs á 2 dagar för, chefer, arbetsledare, entreprenörer, ingenjörer, tekniker, skyddsombud, projektörer, projektledare m.fl. vilka hanterar frågor inom området och vill känna sig trygga inom området.

Del av kursinnehåll

Inledning

 • Repetition-grunderanläggningskrav

 • Anläggningsansvaret. Tillverkare, Entreprenörens respektive anläggningsägarens ansvar och skyldigheter

 • Det formella legala regelverket

 • Projektfaser

Entreprenadbestämmelser och samordning maskin-process-bygg-anläggning 

 • Entreprenadbestämmelser hur tillämpa, vilken status har dessa i projekt

 • Samordningsansvar fast driftställe och övriga samordnarfunktioner BAS

 • Samverkande maskin-process- och byggnads och anläggningsarbeten

CE-märkning

 • CE-märkning och CE märkningsområden vad innebär CE-märkning samt var ligger ansvaret och hur hantera delade entreprenader

 • Riskbedömningsskyldigheten var ligger den och hur hantera detta med olika inblandade parter.

 • Hur hantera och upprätta dokumentation i anläggningsprojekt

 • Harmoniserade standarder, viktiga att kravställa och tillämpa i anläggnings- och entreprenadprojekt

 • De olika ekonomiska aktörernas ansvar och skyldigheter

 • Nyheterna i nya maskinförordningen som ersätter maskindirektivet

 • Digitala instruktioner-Utökning av de väsentliga kraven till att omfatta risker med "new technology" t.ex.artificiell intelligens AI, kollaborativa robotar med människan i samverkan med robotar -Cybersäkerhet- -Delvis fullbordad maskin (PCM)-Väsentlig ombyggnad av en maskin

Att tänka på vid upphandlingar och kravställanden

 • Upphandlingsformer

 • Viktiga kravställanden kring tekniska krav, samordning, samverkan, tjänsteleveranser, personer, entreprenörer, riskbedömningar, förhandsanmälan, myndighetskontakter.

I slutet eller efter projekten

 • Övertagandeprocessen-mottagningskontrollen

 • Besiktningar, skillnader på ackrediterade kontrollbesiktningar samt entreprenadbesiktningar.

 • Ändringar, eftermontage, utbyte, om och tillbyggnader, kreativa personer som ändar, reparationer vad gäller, hur hantera detta

 • Om det går snett, hur hantera avvikleser och komma vidare

Målgrupp

Kursen vänder sig bland annat till chefer, arbetsledare, entreprenörer, ingenjörer, tekniker, skyddsombud, projektörer, projektledare m.fl. vilka hanterar frågor inom området och vill känna sig trygga inom området.

Förkunskaper

Du behöver besitta vissa grundkunskaper inom området maskin-process-bygg- och anläggning.


Kursen inleds med repetition av det viktigaste innan vi går in på de frågor de flesta har att hantera inom projekt och entreprenader gällande maskin-process samt byggnads- och anläggningsarbeten.

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Det går också att boka denna kurs via utbildning.se

Du behöver besitta vissa grundkunskaper inom området maskin-process-bygg- och anläggning.


Kursen inleds med repetition av det viktigaste innan vi går in på de frågor de flesta har att hantera inom projekt och entreprenader gällande maskin-process samt byggnads- och anläggningsarbeten.

Anläggningsprojekt – Hanteringen

Intresseanmälan

Tack för din intresseanmälan!

Vänligen ange en giltig e-postadress

 • LinkedIn
 • Facebook
Sök

Denna kurs erbjuder vi även som öppen webbkurs med fasta datum

Läs mer här!
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se
bottom of page