top of page

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
 • LinkedIn
 • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

1 dag

OBS: Denna kurs håller vi även som ”öppen kurs” på individnivå med fasta datum! Är ni endast 1-3 deltagare så läs mer om vår lärarledda webbkurs här!


Brister vid upprättande av beskrivningar och utförande av VVS- och kyltekniska arbeten är tyvärr inte ovanligt men däremot kostsamt både ekonomiskt och i form av merarbete. Med rätt kunskap kan du undvika dessa misstag!


I vår kurs lär du dig hur AMA-systemet fungerar och efter avslutad kurs ska du känna dig trygg med att själv upprätta tekniska beskrivningar enligt senaste (2022 års) utgåva av AMA VVS & Kyla!


AMA VVS & Kyla 22 är ett referensverk som används vid upprättande av beskrivningar och utförande av VVS- och kyltekniska arbeten. AMA VVS & Kyla ges ut i ny gällande version vart tredje år.


Den senaste är AMA VVS & Kyla 22 vilken är avsedd som underlag och referens när tekniska beskrivningar för VVS- och kyltekniska arbeten ska upprättas och när arbetet senare ska utföras på arbetsplatsen.

Del av kursinnehåll
 • Introduktion och bakgrund till AMA VVS & Kyla 22

 • Kodsystemet BSAB uppbyggnad och dess koppling till AMA EL 22

 • Koder, rubriker och texter • Genomgång av AMAs roll i byggprocessen

 • Ändringar och nyheter i AMA VVS & Kyla 22 mot tidigare utgåvor

 • Så är AMA VVS & Kyla 22 kopplad till standardavtalen samt AB, ABT & AMA AF

 • Så upprättar och läser du en korrekt beskrivning enligt AMA VVS & Kyla 22

 • Så fungerar olika handlingar tillsammans i förfrågningsunderlaget: Var för sig, ihop och så påverkar de varandra

 • Exempel på hur du formulerar dig korrekt

 • Mallar för dig att använda ingår i kursen! NYHET!

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som behöver lära sig om referensverket AMA VVS & Kyla senaste utgåva AMA VVS & Kyla 22. Kursen vänder sig bland annat till besiktningsmän, konstruktörer, projektörer, entreprenörer med flera som är i behov av kunskap i AMA VVS & Kyla 22.

Förkunskaper

Inga förkunskaper inom AMA krävs men förståelse samt erfarenhet inom VVS-branschen är av fördel för att du enklare ska kunna ta till dig kursen! Inga särskilda förkunskaper krävs men erfarenhet av branschen är av fördel. Detta är en grundkurs som också fungerar som uppdateringskurs!

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Inga förkunskaper inom AMA krävs men förståelse samt erfarenhet inom VVS-branschen är av fördel för att du enklare ska kunna ta till dig kursen! Inga särskilda förkunskaper krävs men erfarenhet av branschen är av fördel. Detta är en grundkurs som också fungerar som uppdateringskurs!

AMA VVS & Kyla 22

Intresseanmälan

Tack för din intresseanmälan!

Vänligen ange en giltig e-postadress

 • LinkedIn
 • Facebook
Sök

Denna kurs erbjuder vi även som öppen webbkurs med fasta datum

Läs mer här!
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se
bottom of page