top of page

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
 • LinkedIn
 • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

1 dag

Genom AMA Funktion får branschen ges stöd för upphandling av totalentreprenader så att entreprenörer får förfrågningsunderlag uppställda på ett likartat sätt. Därmed blir det också lättare att prissätta entreprenaderna utifrån erfarenhetsvärden, nyckeltal etc.


Upphandling av totalentreprenader med funktionskrav förväntas bidra till att driva på innovation och utveckling av nya tekniska lösningar och produktionsmetoder. När funktionskraven blir mer enhetliga, blir det också mer lönsamt för entreprenören att investera i standardiserade tekniska lösningar och plattformar som uppfyller funktionskraven.


AMA Funktion innebär en ny form av branschmetodik där specificering av funktionskrav blir en naturlig del av de tidiga skedena i byggprocessen, då vi utformar det som ska byggas och funktionskraven kan sparas hela vägen in i förvaltningsprocessen.


En funktionsbeskrivning är beställarens kravdokument. Den mer traditionella tekniska beskrivningen (TB) kommer då att utgöra entreprenörens tekniska lösning som svar på de uppställda funktionskraven.


Denna kurs går igenom AMA Funktion, hur du kan förtydliga och förenkla ditt arbete genom verktyget samt hur du upphandlar med funktionskrav.

Del av kursinnehåll
 • Introduktion: AMA Funktion

 • Syftet med AMA Funktion

 • Vad är en funktionsbeskrivning?

 • Så upphandlar du med funktionskrav

 • Vilka hjälpmedel finns idag?

 • Varför krävs en tydlig kravstruktur – hur uppnår ni denna?

 • CoClass klassifikationssystem

 • Frågor och svar

Målgrupp

Kursen vänder sig till beställare, projektörer, entreprenörer, konsulter, förvaltare, inköpare, kalkylatorer m.fl. som upprättar eller tolkar beskrivningar i förfrågningsunderlag eller entreprenadkontrakt.

Förkunskaper

Förståelse och grundläggande kunskap i AMA, AB och ABT är av fördel.

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Det går också att boka denna kurs via utbildning.se

Förståelse och grundläggande kunskap i AMA, AB och ABT är av fördel.

AMA Funktion

Intresseanmälan

Tack för din intresseanmälan!

Vänligen ange en giltig e-postadress

 • LinkedIn
 • Facebook
Sök

Denna kurs erbjuder vi även som öppen webbkurs med fasta datum

Läs mer här!
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se
bottom of page