top of page

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
 • LinkedIn
 • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

1 dag

OBS: Denna kurs håller vi även som ”öppen kurs” på individnivå med fasta datum! Är ni endast 1-3 deltagare så läs mer om vår lärarledda webbkurs här!


Kunskapsbrist av referensverket AMA EL vid upprättande av beskrivningar och utförande eloch teletekniska arbeten är tyvärr inte ovanligt men däremot kostsamt både ekonomiskt och i form av merarbete. Med rätt kunskap kan du undvika dessa misstag!


AMA EL 22 är ett referensverk avsett att användas som underlag när el- och teletekniska arbeten ska upprättas samt när arbetet senare ska utföras där 22 är den senaste och därmed aktuella versionen med flertalet viktiga nyheter – en kurs för dig som tidigare läst AMA El men inte känner till alla nyheter inom 22 års version samt för dig som är ny inom området!


I denna kurs ges du god grundkunskap i hur du använder och tillämpar AMA EL 22 i beskrivningar, hur du upprättar tekniska beskrivningar enligt AMA EL 2 samt koppling till entreprenadjuridiken.


OBS: Kurslitteraturen för denna kurs bygger på AMA EL 22 och RA EL 22!

Del av kursinnehåll
 • Introduktion och bakgrund till AMA EL 22

 • Kodsystemet BSAB uppbyggnad och dess koppling till AMA EL 22

 • Koder, rubriker och texter • Genomgång av AMAs roll i byggprocessen

 • Ändringar och nyheter i AMA EL 22 och RA EL 22 mot tidigare utgåvor

 • Så är AMA VVS & Kyla 22 kopplad till standardavtalen samt AB, ABT & AMA AF

 • Så upprättar och läser du en korrekt beskrivning enligt AMA EL 22

 • Så fungerar olika handlingar tillsammans i förfrågningsunderlaget: Var för sig, ihop och så påverkar de varandra

 • Exempel på hur du formulerar dig korrekt

 • Mallar för dig att använda ingår i kursen! NYHET!

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som behöver lära sig om referensverket AMA EL senaste utgåva Kursen vänder sig bland annat till besiktningsmän, konstruktörer, projektörer, entreprenörer med flera som är i behov av kunskap i AMA EL 22.

Förkunskaper

Inga förkunskaper inom AMA krävs. Detta är en grundkurs som också fungerar som uppdateringskurs!

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Inga förkunskaper inom AMA krävs. Detta är en grundkurs som också fungerar som uppdateringskurs!

AMA El 22

Intresseanmälan

Tack för din intresseanmälan!

Vänligen ange en giltig e-postadress

 • LinkedIn
 • Facebook
Sök

Denna kurs erbjuder vi även som öppen webbkurs med fasta datum

Läs mer här!
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se
bottom of page