top of page

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
 • LinkedIn
 • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

1 dag

OBS: Denna kurs håller vi även som ”öppen kurs” på individnivå med fasta datum! Är ni endast 1-3 deltagare så läs mer om vår lärarledda webbkurs här!


Fel i beskrivningar är alltför vanligt och de leder till ökade kostnader och merarbete. Med rätt kunskap kan du undvika dessa misstag! I vår kurs inom AMA Beskrivningsteknik, som inte är fackinriktad (!) kommer du få en god grund genom kunskap i beskrivningsteknik enligt det senast aktuella AMA systemet!


Att skriva korrekta beskrivningar är tekniskt neutralt och skrivreglerna är samma och gäller för alla. Att hålla koll på dessa regler, hur regelverken samverkar samt Hur du upprättar en teknisk beskrivning med AMA och RA som underlag är dock något som många inte behärskar vilket i de flesta fall leder till onödiga och kostsamma misstag.


Genom vår populära kurs så kommer du ges en god grund att kunna utföra detta arbete helt enligt vad regelverket förespråkar genom att du tack vare kursen lär dig Om och Hur regelverket fungerar.


Kursen syftar till att göra dig säker i grunderna inom AMA Beskrivningsteknik för att du på så sätt ska kunna arbeta självständigt och regelmässigt säkert!


I kursen kommer du dessutom lära dig om kopplingen mellan AMA och AB 04 & ABT 06!

Del av kursinnehåll
 • Icke fackinriktad kurs!

 • Lär dig om grunderna i regelverket

 • Så upprättar du en teknisk beskrivning med AMA och RA som underlag

 • Vad är pyramidregeln och företrädesregeln?

 • Så fungerar regelverken ihop

 • Betydelsen av AMA AF

 • AMA och RA

 • AMA´s koppling till standardavtalen AB 04 och ABT06

 • Kopplingarna mellan TB och AMA AF

 • Så fungerar de olika dokumenten: Var för sig, ihop och så påverkar de varandra

 • Exempel på hur du formulerar dig korrekt

 • Praktiska exempel hur man kan upprätta en beskrivning

 • Mallar för dig att använda ingår i kursen! NYHET!

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som behöver upprätta beskrivningar för ett förfrågningsunderlag och idag känner viss osäkerhet eller saknar kunskap.

Förkunskaper

Inga förkunskaper inom AMA krävs men förståelse samt erfarenhet inom byggbranschen är av fördel för att du enklare ska kunna ta till dig kursen! Detta är en grundkurs som också fungerar som uppdateringskurs!

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Inga förkunskaper inom AMA krävs men förståelse samt erfarenhet inom byggbranschen är av fördel för att du enklare ska kunna ta till dig kursen! Detta är en grundkurs som också fungerar som uppdateringskurs!

AMA Beskrivningsteknik

Intresseanmälan

Tack för din intresseanmälan!

Vänligen ange en giltig e-postadress

 • LinkedIn
 • Facebook
Sök

Denna kurs erbjuder vi även som öppen webbkurs med fasta datum

Läs mer här!
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se
bottom of page