1 dag

AMA AF 12 tjänar som underlag vid upprättande av Administrativa Föreskrifter för entreprenader inom byggsektorn enligt standardavtalen AB 04 och ABT 06. Det är mycket viktigt att kontraktshandlingarna i entreprenaden uppfyller kraven på tydlighet och struktur. Risk finns annas att avtalet inte blir giltigt i sitt avseende. I denna kurs får du en grundläggande förståelse för tillämpningen av, och innehållet i, AMA AF 12.

Del av kursinnehåll

  • Viktigaste ändringarna och nyheterna mot AMA AF 07

  • Tillämpliga entreprenad- och upphandlingsformer inom byggsektorn

  • Relationen till AB 04 och ABT 06

  • AMA AF 12 tillämpningsregler

Målgrupp

Beställare, projektörer, entreprenörer, konsulter,förvaltare, inköpare, kalkylatorer m.fl. som upprättar eller tolkar beskrivningar i förfrågningsunderlag eller entreprenadkontrakt.

Förkunskaper

Förståelse och grundläggande kunskap i AB 04 och ABT 06 är en fördel.

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Förståelse och grundläggande kunskap i AB 04 och ABT 06 är en fördel.

AMA AF 12

Intresseanmälan

Vad säger kunderna?

arrow&v

Tack för din intresseanmälan!

Ange en korrekt e-postadress

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google Maps
  • utbildning.se