top of page

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
 • LinkedIn
 • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

2 dagar

Detta är en kurs som går igenom olika agila metoder – en kurs som passar för er som är osäkra på vilken metod som passar just Er organisation bäst.


Agila projektmetoder har funnits i ett par decennier och framförallt använts inom systemutveckling.

Idag har de fått fäste även i andra typer av organisationer – såväl telekom-, bygg- som bilindustrin använder idag agila metoder i olika projektfaser.


Den här kursen ger dig er överblick över de olika metoderna, chans att prova på arbetssättet och möjlighet att koppla traditionell projektledning till agil. I kursen ges ni också kunskap om hur man upptäcker kunskapsspill i organisationen och många effektiva


Kursen ger dig förståelse och insikt i leantänket och du förstår hur man upptäcker kunskapsspill i organisationen. Du tar också med dig effektiva exempel till din vardag.


Slutmålet är att ni ska få en översikt över de mest vanliga agila metoderna som finns idag, hur de fungerar och vilka delar som skulle användas i Er organisation.


Ni ges i kurs praktiska exempel från verkligheten med tips om tillämpning och råd om vanliga fallgropar.


I kursen blandas teoripass med realistiska övningar och diskussioner.

Del av kursinnehåll
 • Bakgrund och historik
  Värdegrunder och förhållande till traditionella metoder (Vattenfall, PROPS, PPS, osv)
  Likheter och skillnader agilt kontra traditionellt
  Planering
  Genomförande
  Lean, Agile, Scrum och Kanban – hur hänger det ihop?
  Ramverk – inte regelverk. Gör agile till ditt.

 • Översikt Scrum
  Grunderna i metodiken
  Scrums aktiviteter och artefakter

 • Översikt Kanban
  Att korta ledtider med hjälp av begränsad WIP

 • Översikt DSDM
  De bästa prioriteringsprinciperna

 • Roller
  Traditionella projektroller
  Roller i projekt som genomförs agilt
  Hur matchar man de båda världarna – vem tar projektledarrollen och vem är beställare?
  Chefens roll i agila projekt

 • Agil metodik
  Agil planering och tidsskattning
  Agil kravhantering
  Agil riskhantering

 • Hur blir vi mer agila?
  Agilt – mer ett förhållningssätt än metodik
  Kund- och verksamhetsnytta i fokus
  Passar det agila arbetssättet alla typer av organisationer och projekt?
  Införa agila metoder – tips, goda råd och ett par varningar

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som vill lära sig om de olika agila metoderna. I denna kurs ges ni denna kunskap och vägledning då kursen anpassas efter just er organisation.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs men erfarenhet av projektarbete och projektledning rekommenderas. Inga krav på IT-kunskaper då denna kurs endast behandlar metodik och förhållningssätt.

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Det går också att boka denna kurs via utbildning.se

Inga förkunskaper krävs men erfarenhet av projektarbete och projektledning rekommenderas. Inga krav på IT-kunskaper då denna kurs endast behandlar metodik och förhållningssätt.

Agila metoder - Scrum, Kanban, Lean

Intresseanmälan

Tack för din intresseanmälan!

Vänligen ange en giltig e-postadress

 • LinkedIn
 • Facebook
Sök

Denna kurs erbjuder vi även som öppen webbkurs med fasta datum

Läs mer här!
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se
bottom of page