top of page

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
 • LinkedIn
 • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

1 dag

ABT 06 är tillsammans med AB 04 entreprenadbranschens viktigaste och mest grundläggande föreskrift och berör flertalet av entreprenadbranschens aktörer.

ABT 06 ställer stora krav på beställarens och projektörens/entreprenörens förmåga att formulera förfrågningsunderlag, funktionskrav, tekniska lösningar, anbud och avtalsbekräftelser samt att utvärdera motpartens handlingar.

Den part som inte har mycket god kunskap och förståelse i ABT 06 riskerar därav projektets ekonomi. ABT 06 ger dig en god grund för framtida kurs i Entreprenadjuridik.

Del av kursinnehåll
 • Innebörden av entreprenadformen ”totalentreprenad”

 • Beställarens ansvar för tekniska lösningar vid totalentreprenader

 • Beställarens upplysningsplikt i förfrågningsunderlaget

 • Entreprenörens rätt till kostnadsreglering för ÄTA-arbeten

 • Garantiansvar och ansvar efter garantitiden

 • Besiktningsuppdraget vid en totalentreprenad

 • Beställarens rätt att innehålla betalning

 • Praktiska konsekvenser av ABT 06

Målgrupp

Alla som projekterar, bygger, levererar, köper/säljer, kontrollerar eller besiktigar entreprenader i hus, mark-, anläggnings-och installationssektorn såsom konsulter, projektörer, arkitekter, beställare, entreprenörer, bygg- och projektledare, inköpare, kontrollanter, besiktningsmän, jurister m.fl.

Förkunskaper

Erfarenhet från AB 04 är av fördel men inget krav för att ta till sig kunskaperna i ABT 06.

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Erfarenhet från AB 04 är av fördel men inget krav för att ta till sig kunskaperna i ABT 06.

ABT 06

Intresseanmälan

Tack för din intresseanmälan!

Vänligen ange en giltig e-postadress

 • LinkedIn
 • Facebook
Sök

Denna kurs erbjuder vi även som öppen webbkurs med fasta datum

Läs mer här!
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se
bottom of page