top of page

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
 • LinkedIn
 • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

1 dag

​En av de frågor som oftast föranleder tvister inom entreprenadrätten är regleringen av ÄTA-arbeten. I denna kurs lär du dig vad som utgör ÄTA-arbeten, parternas behörighet gällande ÄTA-arbeten och entreprenörens rätt och skyldighet att utföra ändringar och tillägg.

I kursen behandlas likheter och skillnader mellan utförandeentreprenad och totalentreprenad.​ Du lär dig om formkraven och dess undantag och du får lära dig om ansvaret för lämnade uppgifter, tekniska lösningar, hur ÄTA-arbeten ersätts samt tidsmässiga konsekvenser av ÄTA-arbeten.

Del av kursinnehåll
 • Avtalets tolkning

 • När ÄTA-arbeten förhåller sig till hinder och rubbning

 • Vad är ett ÄTA-arbete?

 • Omfattning av kontraktsarbeten

 • Uppkomsten av ÄTA arbeten

 • ​Ersättning för ÄTA-arbeten och betalning

 • Formkrav för undantagen, kostnadsreglering och underrättelse-skyldighet

 • ÄTA enligt LOU och LUF

 • Äganderätt till entreprenadmaterial

 • Tvistehantering

Målgrupp

Alla som i privat eller offentlig verksamhet projekterar, upphandlar, utför kontrollerar eller besiktigar byggnadsanläggnings- och installationsentreprenader via upphandlingsformen totalentreprenad: - beställare, upphandlare, konsulter, arkitekter, projektörer, entreprenörer/utförare, leverantörer, byggledare, kontrollanter, besiktningsmän med flera.

Förkunskaper

Deltagaren bör ha erfarenhet från branschen för att ta till sig kursen på bästa sätt.

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Deltagaren bör ha erfarenhet från branschen för att ta till sig kursen på bästa sätt.

ÄTA - Ändringsarbete, tilläggsarbete & avgående arbete

Intresseanmälan

Tack för din intresseanmälan!

Vänligen ange en giltig e-postadress

 • LinkedIn
 • Facebook
Sök

Denna kurs erbjuder vi även som öppen webbkurs med fasta datum

Läs mer här!
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se
bottom of page