top of page
  • LinkedIn
  • Facebook

ledarskapsutbildning

VAD OCH FÖR VEM – BAKGRUND, MÅLGRUPP OCH SYFTE

Arbetsledare, lagbasar och platschefer arbetar i en bransch där hård jargong och machokultur inte är
ovanliga inslag i arbetsvardagen. Att i en ledningsbefattande roll inom byggbranschen vara väl rustad
inför svåra samtal, konflikthantering, bemöta hårda attityder och samtidigt kunna hålla en god
sammanhållning är av stor fördel för hela arbetslaget och samtliga berörda.
FA-Kurs ledarskapsutbildning är en intensiv och omfattande utbildning som vänder sig till ledande
befattningar i byggbranschen vilka behöver kompetensen att både bemöta motsättningar och skapa
god laganda och sammanhållning i en bransch präglad av hårda attityder och machokultur.

Du finner oss också hos:

VAD INGÅR I KURSEN

  • Fullständigt utbildningsmaterial för självstudier efter avslutad kurs i form av kurspärm samt böcker från Svensk Byggtjänst

- Materialet skickas till din önskade adress ca 1 vecka innan kurs

  • Personligt kursintyg

FÖRKUNSKAPER

Inga förkunskaper krävs men erfarenhet av ledande befattningen är av fördel. Som deltagare ska du
också vara beredd för att öppna dig inför dina meddeltagare och att vara öppen för dem för att ta till
dig och få ut mesta möjliga av kursen.

KOMMENTARER FRÅN TIDIGARE KURSDELTAGARE

”Jag fick en god insikt om mej själv och hur jag kan utvecklas”
”Intressant och väcker många tankar”
”Kursen var väldigt nyttig och informativrik”
”Grym kurs”
”Nyttig och kommer generera framgång”

TIDER FÖR FIKA OCH LUNCH SAMTLIGA DAGAR:

Fika kl 09:15-09:30

Lunch kl 11:00-11:45

Fika kl 14:00-14:15

7 december 2021 kl 07:30 - 15:45 – Ny som ledare: Jag leder mig själv

Du kommer i högre grad än tidigare reflektera över dig själv, dina värderingar, din inställning och ditt
beteende samt öka medvetenheten om hur beteendet kan påverka de resultat du uppnår. Du lär dig hur
du bättre förbereder dig inför olika situationer samt att agera proaktivt.

9 december 2021 kl 07:30 - 15:45– Värderingsbaserat ledarskap

För att prestera riktigt hälsosamt på arbetet över tid behöver vi känna äkta engagemang. Och en av de
vanligaste orsakerna till att vi inte är engagerade eller motiverade på jobbet är när våra personliga
värderingar inte stämmer överens med företagets. Personliga värderingar ligger på ett omedvetet plan för
de flesta av oss och kan vara svåra att upptäcka. Efter avslutat kursmoment kommer du medvetandegöra
dina personliga värderingar och utforska dem för ett ännu bättre ledarskap.

10 december 2021 kl 07:30 - 15:45– Effektiv konflikthantering

Konflikt är i princip oundvikligt på arbetsplatsen vilket ofta skapar negativa bilder av spända argument och
knutna nävar. De mest effektiva företagen är emellertid inte de som helt saknar konflikt, men de som
konstruktivt kan hantera konflikterna och använda den som en kraft för kreativitet och tillväxt.

FÖRELÄSARE

 

Madeleine Gyllenpalm
Madeleine är en av 7 Global Master Trainers vilket innebär att hon är den som certifierar de personer i
Norden som vill använda Situational Leadership Hersey modellen. Madeleine håller också i flertalet kurser
inom ledarskap och utveckling och har lång erfarenhet av gruppsykologi, ledarskapsfrågor och
välbeprövade modeller.


Paul Meyer
Pauls verksamhetsinriktningar är förändringsledning för både nya och erfarna chefer, motivation, analys av
ledarbeteenden, presentationsteknik och situationsanpassat ledarskap. Paul besitter bland annat
avancerad kunskap inom IOL Tool Assessment, Values Index (Innermetrix) som baserat på Dr. Spranger och
Dr. Allports arbetetn ger verktyget en motivationsprofil som hjälper individen och företaget att förstå de
starkaste motivationsfaktorerna – detta verktyg har den högsta validiteten och reabiliteten på marknaden.
Som föreläsare är Paul uppskattad för sin pedagogiska förmåga och engagemang i varje individ.

BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER!

Som tidigare tillfällen så gäller begränsat antal platser för denna kurs och platserna blir
snabbt fullbokade. För att säkra platser till kursen så rekommenderas att ni så snart som
möjligt anmäler önskat antal deltagare till kursen.


För frågor om kurs eller önskan om bokning/reservation av platser kontakta Magnus
Nilsson på FA-Kurs per e-post till magnus.nilsson@fakurs.se eller via telefon 08-501 18
304
.

7-10 DECEMBER 2021

Kursinnehåll med tider

8 december 2021 kl 07:30 - 15:45 – Ny som ledare: Jag leder andra

Du kommer i högre grad än tidigare öka din medvetenhet om hur det egna beteendet kan påverka
omgivningen och det resultat dina medarbetare uppnår. Du blir bättre förberedd inför en roll med ansvar
för att leda andra hälsosamt och effektivt och kommer inse förekomsten och vikten av olikheter i
personlighet och beteenden. Ta din ledarroll till ett tydligare och mer genomtänkt sätt.

Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
Prenumerera
  • LinkedIn
  • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

bottom of page