Ledarskapsutbildning

 

 

 

 

 

 

 

 

23-26 mars 2021, Urban Deli, Sveavägen 44 alt. Online

Vad och för vem - Bakgrund, målgrupp och syfte

 

Arbetsledare, lagbasar och platschefer arbetar i en bransch där hård jargong och machokultur inte är ovanliga inslag i arbetsvardagen. Att i en ledningsbefattande roll inom byggbranschen vara väl rustad inför svåra samtal, konflikthantering, bemöta hårda attityder och samtidigt kunna hålla en god sammanhållning är av stor fördel för hela arbetslaget och samtliga berörda.

 

FA-Kurs ledarskapsutbildning är en intensiv och omfattande utbildning som vänder sig till ledande befattningar i byggbranschen vilka behöver kompetensen att både bemöta motsättningar och skapa god laganda och sammanhållning i en bransch präglad av hårda attityder och machokultur.

Kursinnehåll och schema

Tider för fika och lunch är samtliga dagar kl 09:15-09:30 (fika), kl 11:00-11:45 (lunch) och 14:00-14:15 (fika)

13 okt kl 07:00-15:15 – Ny som ledare: Jag leder mig själv

Du kommer i högre grad än tidigare reflektera över dig själv, dina värderingar, din inställning och ditt beteende samt öka medvetenheten om hur beteendet kan påverka de resultat du uppnår. Du lär dig hur du bättre förbereder dig inför olika situationer samt att agera proaktivt.

 

14 okt kl 07:00-15:15 – Ny som ledare: Jag leder andra

Du kommer i högre grad än tidigare öka din medvetenhet om hur det egna beteendet kan påverka omgivningen och det resultat dina medarbetare uppnår. Du blir bättre förberedd inför en roll med ansvar för att leda andra hälsosamt och effektivt och kommer inse förekomsten och vikten av olikheter i personlighet och beteenden. Ta din ledarroll till ett tydligare och mer genomtänkt sätt.

 

15 okt kl 07:00-15:15 – Värderingsbaserat ledarskap

För att prestera riktigt hälsosamt på arbetet över tid behöver vi känna äkta engagemang. Och en av de vanligaste orsakerna till att vi inte är engagerade eller motiverade på jobbet är när våra personliga värderingar inte stämmer överens med företagets. Personliga värderingar ligger på ett omedvetet plan för de flesta av oss och kan vara svåra att upptäcka. Efter avslutat kursmoment kommer du medvetandegöra dina personliga värderingar och utforska dem för ett ännu bättre ledarskap.


16 okt kl 07:00-15:15 – Effektiv konflikthantering

Konflikt är i princip oundvikligt på arbetsplatsen vilket ofta skapar negativa bilder av spända argument och knutna nävar. De mest effektiva företagen är emellertid inte de som helt saknar konflikt, men de som konstruktivt kan hantera konflikterna och använda den som en kraft för kreativitet och tillväxt.  

 

​​Följande ingår i kursen

 • Kurspärm med fullständigt utbildningsmaterial för självstudier efter avslutad kurs

 • Personligt kursintyg som påvisar vilka delar i kursen som behandlats

 • Matpaket bestående av förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika samtliga dagar

 

Målgrupp

​Denna ledarskapsutbildning vänder sig till arbetsledare, lagbasar, platschefer samt alla andra som önskar utveckla sig själva och sitt ledarskap genom ökad kompetens om hur man bemöter motsättningar, skapar god laganda och sammanhållning, hur man effektivt hanterar konflikter och mycket mer. 

Förkunskaper

​Inga förkunskaper krävs men erfarenhet av ledande befattningen är av fördel. Som deltagare ska du också vara beredd för att öppna dig inför dina meddeltagare och att vara öppen för dem för att ta till dig och få ut mesta möjliga av kursen.

Klassrumskurs alternativt digital kurs

Covid-19 situationen är något vi tar hänsyn till i kursen. För högsta säkerhet så har vi bokat extra stora lokaler så att utrymme mellan deltagarna ges. Även rutiner kring mat och konferenspersonal är anpassat efter Covid-19. Skulle läget vara så att fysisk klassrumskurs inte är möjlig så sker kurs online via dator, inga program krävs för detta. Kursintyg och kursmaterial skickas då till respektive bokad deltagare precis som klassrumskursen. 

Begränsat antal platser

Som tidigare tillfällen så gäller begränsat antal platser för denna kurs och platserna blir snabbt fullbokade. För att säkra platser till kursen så rekommenderas att ni så snart som möjligt anmäler önskat antal deltagare till kursen. För frågor om kurs eller önskan om bokning/reservation av platser kontakta Magnus Nilsson på FA-Kurs per e-post till magnus.nilsson@fakurs.se eller via telefon på 08-501 18 304. 

 

Missa inte nästa tillfälle av kursen Arbetsledande kompetens den 21-23 april 2021

Som tidigare så kommer vi hålla vår populära kurs "Arbetsledande kompetens". Dessa kurser kompletterar varandra mycket bra. Precis som Ledarskapsutbildningen så gäller begränsat antal platser för Arbetsledande kompetens. Du kan läsa om Arbetsledande kompetens här eller kontakta Magnus Nilsson på FA-Kurs per e-post till magnus.nilsson@fakurs.se eller via telefon på 08-501 18 304.  

Intresseanmälan

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

 • Facebook FA-Kurs
 • LinedIn - FA-Kurs

Utbildningsområden

Bygg & Teknik

Ledarskap & Retorik

Juridik & Fastighet

Arbetsmiljö & Vård

Organisationsutveckling

IT & Ekonomi

El & VVS

Kravkurser (ID06)

Öppna klassrumskurser

FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62 | 113 40  Stockholm | 08-501 18 304 | info@fakurs.se
 • Linkedin - Grå Circle
 • Facebook - Grå Circle
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google
 • Google