Arbetsledande kompetens

 

 

 

 

 

 

 

 

25-27 november 2020, Urban Deli, Sveavägen 44 alternativt online
21-23 april 2021, Urban Deli, Sveavägen 44 alternativt online

Vad och för vem - Bakgrund, målgrupp och syfte

 

Denna utbildning i arbetsledande kompetens lämpar sig och är framtagen för dig som är anställd i ett företag vilken är underentreprenör åt totalentreprenad och du önskar ökad kompetens i de områden som krävs för arbetsledande arbetsuppgifter. Kursen vänder sig också till dig som av annan anledning önskar förståelse i de områden som är av fördel när man ska arbeta med arbetsledarrelaterade uppgifter.

 

Denna kurs är teoretisk och går igenom delar såsom lagar, regler, föreskrifter, ekonomi och administrativ kompetens som du både har nytta av och måste behärska för att du ska kunna utföra ditt arbete korrekt och därmed undvika såväl ekonomiska, säkerhetsmässiga och personalmässiga förluster.

 

Utbildningens innehåll baserar sig på önskemål från branschen som förankrats genom telefonintervjuer med ett tjugotal arbetsledare från medel till stora byggföretag som svarat på vilka teoretiska delar de anser vara de mest relevanta i deras roll som arbetsledare samt för personer i en arbetsledarrelaterad roll.

 

Arbetsledande kompetens är en kompakt och intensiv utbildning på övergripande nivå som syftar till att ge deltagaren goda teoretiska kunskaper och viktiga råd i respektive ämne under de tre kursdagarna.

Kursinnehåll och schema 25-27 november 2020 

Tider för fika och lunch är samtliga dagar kl 09:15-09:30 (fika), kl 11:00-11:45 (lunch) och 14:00-14:15 (fika)

25 nov kl 07:00-15:15 Arbetsmiljö

Lär dig skapa en säkrare arbetsmiljö i flera avseenden enligt arbetsmiljöverkets krav.

• Arbetsmiljölagens grunder

• Grundläggande arbetsmiljökunskap

• Så rustar du dig inför arbetsmiljöverkets tillsyn

• Förebyggande av olycksfall

• Belastningsskador – hur uppstår de och hur kan du förebygga dem

 

 

26 nov kl 07:00-11:00 – Entreprenadjuridikens grunder

Tvister är vanliga inom bygg, anläggning, installationssektorn. Här lär du dig vilka regler som gäller för att på så sätt undvika tidsödande processer som kostar både energi och pengar.

• Grundläggande avtalsrätt; anbud, accept, avtal

• Grunderna i AB 04, ABT 06 och ÄTA

• Parternas ansvar

• Vite och skadestånd

• Hantering av ekonomi

 

 

26 nov kl 11:45-15:15– Förhandlings- & argumentationsteknik för ledare

I denna del går vi igenom förhandling och argumentationsteknik och skapar självinsikt. Vidare så ges tips och praktiska råd för att du ska bli en mer framgångsrik förhandlare.

• Så skapar du en framgångsrik förhandling

• Så blir din motpart en medpart

• De tre argumentationssätten

• En oslagbar argumentationsmodell

• Hjälp med att lägga upp din personliga argumentation

 

 

27 nov kl 07:00-11:00 – Bolagsrelaterad ekonomi & administration

Lär dig grundläggande ekonomikunskaper till affärsidéer, företagsformer, bokföring, årsredovisning m.m. och få insikt i grundläggande ekonomikunskaper användbara i företaget.

• Grundläggande ekonomikunskaper

• Affärsidé och mål

• Organisation, företagsformer och företag

• Så fungerar bokföringskrav, bokslut, årsredovisning

 

 

27 nov kl 11:45-15:15 – Arbetsplanering och kvalitetsuppföljning

Denna del ger dig fördjupande kunskaper inom planering och kvalitetsuppföljning med fokus på att genomföra beräkningar på prognoser och kvalitetsuppföljning.

• Olika förutsättningar för prognostisering

• Beräknings- och uppföljningsmodeller för prognostisering

• Lager- och säkerhetslagerberäkningar

• Framåt/bakåtplanering med kvalitetsuppföljning

 

​​Följande ingår i kursen

 • Kurspärm med fullständigt utbildningsmaterial för självstudier efter avslutad kurs

 • Personligt kursintyg som påvisar vilka delar i kursen som behandlats

 • Matpaket bestående av förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika ingår i kursen på Urban Deli, Sveavägen 44, Stockholm

 

Målgrupp

Denna utbildning i arbetsledande kompetens lämpar sig och är framtagen för dig som är anställd i ett företag vilken är underentreprenör åt totalentreprenad och du önskar ökad kompetens i de områden som krävs för arbetsledande arbetsuppgifter. Kursen vänder sig också till dig som av annan anledning önskar förståelse i de områden som är av fördel när man ska arbeta med arbetsledarrelaterade uppgifter.

 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs men erfarenhet av arbete inom byggsektorn är av fördel.

Klassrumskurs alternativt digital kurs

Covid-19 situationen är något vi tar hänsyn till i kursen. För högsta säkerhet så har vi bokat extra stora lokaler så att utrymme mellan deltagarna ges. Även rutiner kring mat och konferenspersonal är anpassat efter Covid-19. Skulle läget vara så att fysisk klassrumskurs inte är möjlig så sker kurs online via dator, inga program krävs för detta. Kursintyg och kursmaterial skickas då till respektive bokad deltagare precis som klassrumskursen. 

Begränsat antal platser

Som tidigare tillfällen så gäller begränsat antal platser för denna kurs och platserna blir snabbt fullbokade. För att säkra platser till kursen så rekommenderas att ni så snart som möjligt anmäler önskat antal deltagare till kursen. För frågor om kurs eller önskan om bokning/reservation av platser kontakta Magnus Nilsson på FA-Kurs per e-post till magnus.nilsson@fakurs.se eller via telefon på 08-501 18 304. 

 

Missa inte nästa tillfälle av Ledarskapsutbildningen den 23-26 mars 2021

Som tidigare så kommer vi hålla vår populära ledarskapsutbildning vilken kompletterar Arbetsledande kompetens mycket bra. Precis som kursen "Arbetsledande kompetens" så gäller även här begränsat antal platser. Du kan läsa om ledarskapsutbildningen här eller kontakta Magnus Nilsson på FA-Kurs per e-post till magnus.nilsson@fakurs.se eller via telefon på 08-501 18 304.  

Intresseanmälan

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

 • Facebook FA-Kurs
 • LinedIn - FA-Kurs

Utbildningsområden

Bygg & Teknik

Ledarskap & Retorik

Juridik & Fastighet

Arbetsmiljö & Vård

Organisationsutveckling

IT & Ekonomi

El & VVS

Kravkurser (ID06)

Öppna klassrumskurser

FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62 | 113 40  Stockholm | 08-501 18 304 | info@fakurs.se
 • Linkedin - Grå Circle
 • Facebook - Grå Circle
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google
 • Google