top of page
 • LinkedIn
 • Facebook

Arbetsledande kompetenS

VAD OCH FÖR VEM – BAKGRUND, MÅLGRUPP OCH SYFTE

Denna utbildning i arbetsledande kompetens lämpar sig och är framtagen för dig
som är anställd i ett företag vilken är underentreprenör åt totalentreprenad och
du önskar ökad kompetens i de områden som krävs för arbetsledande
arbetsuppgifter.
Kursen vänder sig också till dig som av annan anledning önskar förståelse i de
områden som är av fördel när man ska arbeta med arbetsledarrelaterade
uppgifter.
Denna kurs är teoretisk och går igenom delar såsom lagar, regler, föreskrifter,
ekonomi och administrativ kompetens som du både har nytta av och måste
behärska för att du ska kunna utföra ditt arbete korrekt och därmed undvika såväl
ekonomiska, säkerhetsmässiga och personalmässiga förluster.
Utbildningens innehåll baserar sig på önskemål från branschen som förankrats
genom telefonintervjuer med ett tjugotal arbetsledare från medel till stora
byggföretag som svarat på vilka teoretiska delar de anser vara de mest relevanta
i deras roll som arbetsledare samt för personer i en arbetsledarrelaterad roll.
Arbetsledande kompetens är en kompakt och intensiv utbildning på övergripande
nivå som syftar till att ge dig som kursdeltagare goda teoretiska kunskaper och
viktiga råd i respektive ämne under de tre kursdagarna.

Du finner oss också hos:

VAD INGÅR I KURSEN

 • Fullständigt utbildningsmaterial för självstudier efter avslutad kurs i form av kurspärm samt böcker från Svensk Byggtjänst

- Materialet skickas till din önskade adress ca 1 vecka innan kurs

 • Personligt kursintyg

FÖRKUNSKAPER

Inga förkunskaper krävs men erfarenhet av arbete inom byggsektorn är av fördel.

INFORMATION OM DIGITAL KURS

Digital kurs bedrivs via dator där du ges en personlig länk skickad till dig vilken du
klickar på för att ansluta till kurs. Fysiskt utbildningsmaterial skickas till din
önskade adress.

TIDER FÖR FIKA OCH LUNCH SAMTLIGA DAGAR:

Fika kl 09:15-09:30

Lunch kl 11:30-12:15

Fika kl 14:15-14:30

24 NOVEMBER KL 07:30-11:30 | FÖRHANDLINGS- & ARGUMENTATIONSTEKNIK FÖRLEDARE

I denna del går vi igenom förhandling och argumentationsteknik och skapar självinsikt. Du ges tips och praktiska råd för att bli en mer framgångsrik förhandlare.

 • Så skapar du en framgångsrik förhandling

 • Så blir din motpart en medpart

 • De tre argumentationssätten

 • En oslagbar argumentationsmodell

 • Hjälp med att lägga upp din personliga argumentation

25 NOVEMBER KL 07:30-11:30 | ENTREPRENADJURIDIKENS GRUNDER

Tvister är vanliga inom bygg, anläggning, installationssektorn. Här lär du dig vilka regler
som gäller för att på så sätt undvika tidsödande processer som kostar både energi och
pengar.

• Grundläggande avtalsrätt; anbud, accept, avtal
• Grunderna i AB 04, ABT 06 och ÄTA
• Parternas ansvar
• Vite och skadestånd
• Hantering av ekonomi

25 NOVEMBER KL 12:15-15:45 | BOLAGSRELATERAD EKONOMI & ADMINISTRATION

Lär dig grundläggande ekonomikunskaper till affärsidéer, företagsformer, bokföring,
årsredovisning m.m. och få insikt i grundläggande ekonomikunskaper användbara i
företaget.

 • Grundläggande ekonomikunskaper

 • Affärsidé och mål

 • Organisation, företagsformer och företag

 • Så fungerar bokföringskrav, bokslut, årsredovisning

26 NOVEMBER KL 07:30-15:45 | ARBETSMILJÖ

Lär dig skapa en säkrare arbetsmiljö i flera avseenden enligt arbetsmiljöverkets krav.

 • Arbetsmiljölagens grunder

 • Grundläggande arbetsmiljökunskap

 • Så rustar du dig inför arbetsmiljöverkets tillsyn

 • Förebyggande av olycksfall

 • Belastningsskador – hur uppstår de och hur kan du förebygga dem

BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER!

Som tidigare tillfällen så gäller begränsat antal platser för denna kurs och platserna blir
snabbt fullbokade. För att säkra platser till kursen så rekommenderas att ni så snart som
möjligt anmäler önskat antal deltagare till kursen.


För frågor om kurs eller önskan om bokning/reservation av platser kontakta Magnus
Nilsson på FA-Kurs per e-post till magnus.nilsson@fakurs.se eller via telefon 08-501 18
304
.

24-26 november 2021

- Digital kurs ALT. KONFERENSANLÄGGNING

Kursinnehåll med tider

24 NOVEMBER KL 12:15-15:45 | ARBETSPLANERING OCH KVALITETSUPPFÖLJNING

Denna del ger dig fördjupande kunskaper inom planering och kvalitetsuppföljning med
fokus på att genomföra beräkningar på prognoser och kvalitetsuppföljning.

• Olika förutsättningar för prognostisering
• Beräknings- och uppföljningsmodeller för prognostisering
• Lager- och säkerhetslagerberäkningar
• Framåt/bakåtplanering med kvalitetsuppföljning

Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
Prenumerera
 • LinkedIn
 • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

bottom of page