Värderingsbaserat ledarskap

 

 

 

 

 

 

 

 

3,5 dag

För att prestera riktigt hälsosamt på arbetet över tid, behöver vi känna äkta engagemang. En av de vanligaste orsakerna till att vi inte är engagerade eller motiverade på jobbet är när våra personliga värderingar inte stämmer överens med företagets. Personliga värderingar ligger på ett omedvetet plan för de flesta av oss och kan vara knepiga att upptäcka. Därför arbetar vi med verktyget VALUE.online vilket snabbar upp och förenklar processen att medvetandegöra och utforska våra personliga värderingar.

 

Efter en introduktion kring forskning om och värdet av att medvetandegöra personliga värderingar påbörjas en individuell utvecklingsprocess för varje deltagare. Vi utforskar värderingars betydelse för hur vi uppfattar oss själva, hur vi framstår för andra, vår känsla av trygghet och tydlighet, våra prioriteringar och vårt beteende nu och i framtiden. Vi går vidare med att undersöka styrkor, tränar sorterad feedback och reflekterar kring egna, andras och organisationens utvecklingsmål.

 

När vi börjar utforska våra personliga värderingar tillsammans med andra människor, krävs och utvecklas en hög grad av tillit, vilket i sin tur är en förutsättning för gott samarbete.

 

Hur dina personliga värderingar relaterar till organisationens värderingar blir tydligare under processen vilket bidrar till upptäckter kring samklang och/eller motstridigheter.

 

Kursen bygger på att deltagaren arbetar med ett verktyg den första dagen som kräver att man fyllt i dess formulär på nätet i förväg. För att sedan förankra arbete med personliga värderingar och informera om verktyget så startar kursen med en halv dag.

Del av kursinnehåll

 

 • Personliga värderingars betydelse

 • När personliga värderingar inte stämmer med företagets

 • Arbete: Hur uppfattar vi oss själva, hur framstår vi för andra?

 • Trygghet och tydlighet – våra prioriteringar och vårt arbete nu och i framtiden

 • Tillitens förutsättning för goda samarbeten

 

Målgrupp


För dig som är ledare och vill bli tryggare, tydligare och mer trovärdig i din ledarroll.

 

Förkunskaper


Du är förberedd på att öppna dig inför andra deltagare och på att vara öppen för dem.

Intresseanmälan

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

 • Facebook FA-Kurs
 • LinedIn - FA-Kurs
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Utbildningsområden

Bygg & Teknik

Ledarskap & Retorik

Juridik & Fastighet

Arbetsmiljö & Vård

Organisationsutveckling

IT & Ekonomi

El & VVS

Kravkurser (ID06)

Öppna klassrumskurser

FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62 | 113 40  Stockholm | 08-501 18 304 | info@fakurs.se
 • Linkedin - Grå Circle
 • Facebook - Grå Circle
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google
 • Google