Utvecklande affärer

 


 

2 dagar

Syfte

 • Öka insikt och förståelse om rollen som representant för företaget

 • Utveckla kommunikationsstilar som grund till ökat förtroende mellan köpare och leverantör/partner

 • Kunskap i att kartlägga behov

 • Behärska frågetekniker som kan anpassas till situationen

 • Färdigheter i behovsanalys, argumentation och beslutsfattande och därigenom öka det uppfattade kundvärdet

 • Öka förståelsen för vikten av att kundens krav styr

 • Kunskap om vad som krävs för att utveckla en längre och djupare relation

 

Del av kursinnehåll

 • Affärsmodellen - kund och erbjudande

 • Min roll i kundkontakten – att klättra på partnerstegen

 • Dubbel lojalitet - kunden och företaget

 • Att agera affärsmässigt

 • Min roll i försäljningen - hur kan jag utveckla befintliga affärer och hitta nya

 • Metodik för att fördjupa dialogen med kunden och skapa behovsinsikt

 • Situationsanpassad frågeteknik

 • Rådgivande försäljning, behovsanalys - att föreslå en lösning

 • Olika kommunikationsstilar för olika situationer

 

Målgrupp

 

För dig som vill utveckla och fördjupa organisationens affärsrelationer, både med befintliga och framtida kunder.

 

Förkunskaper

 

Vi anpassar kursen efter era förkunskaper.

Intresseanmälan

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

 • Facebook FA-Kurs
 • LinedIn - FA-Kurs
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Utbildningsområden

Bygg & Teknik

Ledarskap & Retorik

Juridik & Fastighet

Arbetsmiljö & Vård

Organisationsutveckling

IT & Ekonomi

El & VVS

Kravkurser (ID06)

Öppna klassrumskurser

FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62 | 113 40  Stockholm | 08-501 18 304 | info@fakurs.se
 • Linkedin - Grå Circle
 • Facebook - Grå Circle
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google
 • Google