Tillgänglighet i byggprocessen

 


 

 

2 dagar

Att korrekt tolka funktionskraven i PBL och BBR och hur dessa skall översättas till detaljkrav i verkligheten är en ordentlig utmaning – men det måste blir rätt redan från start. Denna kurs lär dig att hantera motstridiga tekniska egenskapskrav och hur du på bästa sätt granskar utformningskrav så att det blir rätt.

 

Kursen går igenom både PBL och BBR’s funktionskrav där du får en fördjupad förståelse för hur du skall tolka aktuella lagar, förordningar, föreskrifter och standarder inom tillgänglighet.

 

Efter avslutad kurs kommer du som arbetar med tillgänglighet i byggbranschen känna dig betydligt säkrare vad gäller att både tolka och efterfölja rådande krav enligt framförallt TIL 2 men även utvalda relevanta delar ur PBL, PBF, BBR, ALM 1 och HIN 3. 

 

Del av kursinnehåll

 • Introduktion om ämnet

 • Så tolkar du rådande lagar, förordningar, föreskrifter och standarder korrekt

 • Lär dig tolka PBL och BBR:s funktionskrav i förhållande till detaljkrav

 • Vilka typer av funktionsnedsättning tar BBR upp

 • Lär dig att hantera motstridiga tekniska egenskapskrav

 • Lär dig att granska utformningskrav

 • Så hanterar du mindre avvikelser i samband med bygganmälan, startbesked och slutbesked

 • Enkelt avhjälpta hinder 

 • Skillnader mellan olika föreskrifter och när dessa gäller

 • Skillnaden i bedömning när det gäller nybyggnad, ombyggnad och annan ändring

 • Sanktioner om lagstiftning inte följs

 • Avslutande diskussion

 

Målgrupp

 

Kursen vänder sig till alla som arbetar med tillgänglighet i byggprocessen såsom planarkitekter, bygglovshandläggare, arkitekter, ingenjörer m.fl.

 

Förkunskaper

 

Du bör ha grundläggande erfarenhet av byggprocessen.

Intresseanmälan

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

 • Facebook FA-Kurs
 • LinedIn - FA-Kurs
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Utbildningsområden

Bygg & Teknik

Ledarskap & Retorik

Juridik & Fastighet

Arbetsmiljö & Vård

Organisationsutveckling

IT & Ekonomi

El & VVS

Kravkurser (ID06)

Öppna klassrumskurser

FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62 | 113 40  Stockholm | 08-501 18 304 | info@fakurs.se
 • Linkedin - Grå Circle
 • Facebook - Grå Circle
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google
 • Google