Starkströmsföreskrifterna med elinstallationsreglerna

(utgåva 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 dag

I denna uppdateringskurs lär du dig vad som krävs för att kunna göra bedömningar vid elinstallationsarbete för att säkerställa rätt val av installationsmetod enligt de uppdaterade elinstallationsreglerna SS 436 40 00.

Del av kursinnehåll

 • ELSÄK-FS 2008:1

 • ELSÄK-FS 2008:2

 • ELSÄK-FS 2008:3

 • ELSÄK-FS 2010:1-3

 • SS 436 40 00 (utgåva 3)

 • Genomgång av Elsäkerhetslag SFS 2016:732 inkl. egenkontrollprogram

 • Avslutande diskussion

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som arbetar med starkströmsanläggningar. 

 

Förkunskaper

Detta är en uppdateringskurs och du bör ha kunskap om starkströmsföreskrifterna och första utgåvan av elinstallationsreglerna. 

Intresseanmälan

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

 • Facebook FA-Kurs
 • LinedIn - FA-Kurs
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Utbildningsområden

Bygg & Teknik

Ledarskap & Retorik

Juridik & Fastighet

Arbetsmiljö & Vård

Organisationsutveckling

IT & Ekonomi

El & VVS

Kravkurser (ID06)

Öppna klassrumskurser

FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62 | 113 40  Stockholm | 08-501 18 304 | info@fakurs.se
 • Linkedin - Grå Circle
 • Facebook - Grå Circle
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google
 • Google