top of page
Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
  • LinkedIn
  • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

Sökresultat

AB 04

1 dag

ABK 09

1 dag

ABT 06

1 dag

AFF - Avtal för fastighetsförvaltning

2 dagar

AMA & MER Anläggning 20

2 dagar

AMA AF 12

1 dag

AMA Anläggning 20

1 dag

AMA Beskrivningsteknik

1 dag

AMA El 22

1 dag

AMA Funktion

1 dag

AMA Hus 21

1 dag

AMA VVS & Kyla 22

1 dag

APQP & PPAP

2 dagar (Kursen går att delas upp i 1 dags kurs i enbart APQP samt 1 dag i enbart PPAP)

APV - Arbete på väg, flera nivåer

Halvdag lärarledd utbildning

ATEX

1 dag

Affärs- och avtalsrätt

2 dagar

Affärsengelska

1 dag

Affärsjuridik

1 dag

Affärsretorik

2 dagar

Agila metoder - Scrum, Kanban, Lean

2 dagar

Anläggningsprojekt – Hanteringen

2 dagar

Arbeta hemifrån

2-3 timmar

Arbete nära och med spänning - grund

2 dagar

Arbete nära och med spänning - repetition

1 dag

Arbetsmiljö

2 dagar

Arbetsrätt för chefer

2 dagar

Argumentationsteknik

2 dagar

Asbest

Halvdagskurs

Att leda med emotionell intelligens

1 dag workshop

Auto CAD

1-2 dagar

B2B - Öka försäljningen

1 dag

BAM

2 dagar

BAM in english

2 days​

BAS P & BAS U

2 dagar

BAS P & BAS U grundkurs ID06

2 dagar

BAS P & BAS U intensivkurs ID06

1 dag

BAS P & BAS U uppdatering

1 dag

BAS P fortsättning

2 dagar

BAS U fortsättning

2 dagar

BBR senaste upplaga

1 dag

Besiktning av elanläggningar

2 dagar

Betong klass III

2 dagar

Betong – Förberedande kurs

1 dag

Bluebeam Fortsättningskurs

1 dag

Bluebeam Grundkurs

1 dag

Bostadsrättsjuridik

1 dag

Brandfarliga arbeten

2 dagar

Brandfarliga varor - föreståndare

1 - 2 dagar beroende på omfattning

Brandskydd

1 dag

Brandskydd enligt BBR

1 dag

Business management

2 dagar

Business management - intensivkurs

1 dag

Bygg effektiva team

2 dagar

Byggregler & normer för VVS företag

1 dag

Coachande ledarskap

2+1 dagar (2 dagar kurs + 1 dags uppföljning efter 4-6 veckor)

Crystal Reports

1 - 2 dagar

ESA 17 Instruerad person

1 dag

ESA 19 Fackkunnig

2 dagar

ESA Vattenvägar

1 dag

Effektiv konflikthantering

1 dag

Effektiv logistikplanering

2 dagar

Effektivare kommunikation

1 dag

Ekonomi för icke-ekonomer

1-2 dagar

Elansvar i politiskt styrd verksamhet

1 dag

Elektrisk felsökning grundkurs

2 dagar

Elektronikens grunder

2 dagar

Elsäkerhet vid arbete

1 dag

Elschemaläsning

1 dag

Elsäkerhet ID06

1 dag lärarledd utbildning på plats hos er!

Elsäkerhet för fastighetstekniker

1 dag

Elsäkerhet för icke-elektriker

1 dag

Elsäkerhetslag SFS 2016:732

1 dag

Elsäkerhetsledare

1 dag

Entreprenadbesiktning

2 dagar

Entreprenadjuridik fortsättning

2 dagar

Entreprenadjuridik grund

2 dagar

Excel fortsättning

2 dagar (finns också som 1 dags intensivkurs)

Excel för inköpare - fortsättning

2 dagar

Excel för inköpare - grund

2 dagar

Excel grund

1 dag

Excel grund & fortsättning

2 dagar

FIDIC

1 dag

FM - Facility Management

2 dagar

FMEA

2 dagar

Fallskydd

1 dag (8 timmar) lärarledd utbildning

Fastighetsekonomi

2-3 dagar

Fastighetsjuridik bostäder

1 dag

Fastighetsjuridik bostäder & lokaler

2 dagar

Fastighetsjuridik lokaler

1 dag

Fastighetsägarens ansvar

1-2 dagar

Fixeringssvetsning

2 dagar

Fuktsäkerhet enligt BBR

2 dagar

Funktionssäkra kretsar SIL & PL

2 dagar

Förhandlingsteknik

2 dagar

Förtroendefullt samarbete

3 dagar

Grundläggande redovisning

2 dagar

Grundläggande säljteknik

2 dagar

HLR med hjärtstartare + ev. tillägg

2 timmar + ev. valfria tillvalsutbildningar á 1 timme vardera

HLR och första hjälpen

4 timmar

HLR: Barn-HLR

2 tim, kursen kan kombineras med Vuxen-HLR 2 tim

Hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen

1 dag

Heta arbeten

1 dag

Hot & våld på arbetsplatsen

1 dag

Hyresförhandling

1 dag

Hyresjuridik bostäder

1 dag

Hyresjuridik bostäder & lokaler

2 dagar

Härdplaster

4 timmar lärarledd utbildning på plats hos er!

Hållbarhetsredovisning

1 dag

Hållbart byggande & miljöcertifieringssystem

1 dag

Hållbart byggande - Ekosystemtjänster & den byggda miljön

1 dag intensivkurs

ITIL®4 foundation

1-3 dagar* inkl. certifiering tillhandahållen från PeopleCert (certifiering är valfritt)

Injustering av luftflöden

3 dagar

Inköpsförhandling

2 dagar

Inköpsjuridik AB-U, ABK-U

1 dag

Installationssamordning

2 dagar

Internationell transportlogistik

1 dag intensiv alt. 2 dagar grundläggande

Internrevision & revisionsteknik

3 dagar

JavaScript - System & Stöd

1-2 dagar beroende på förkunskaper och mål med kurs

Juridik för inköpare & logistiker

2 dagar

Kontroll & besiktning av markarbeten

2 dagar

Kontrollansvarig N & K (nya PBL)

2-3 dagar

Kontrollansvarig uppdatering

1 dag

Krishantering

1 dag

Kyl- & värmepumpteknik

1 dag intensiv kurs alt. 2 dagar grundkurs beroende på förkunskaper och mål

LOU

1 dag

LUF

1 dag

Lagerstyrning

2 dagar

Lasersäkerhet

2 dagar

Lean fortsättning

2 dagar

Lean grund

1 dag

Leda andra ledare

2 dagar

Leda effektiva workshops & arbetsmöten

2 dagar

Leda under förändring

1 dag

Leda utan att vara chef

2 dagar

Lokalresursplanering / lokalförsörjning

2 dagar

MER & AMA Anläggning 20

2 dagar

MER Anläggning 20

1 dag

MS Project

1-2 dagar (kursen hålls även som webbkurs på individnivå )

MS Visio

1 dag

Maskiners elutrustning SS-EN 60204-1

2 dagar

Maskinsäkerhet, CE-märkning

1 dag

Microsoft Dynamics affärssystem

1-3 dagar, grund eller avancerad nivå per valfri modul/område

Mobila Arbetsplattformar (Lift)

Heldag lärarledd utbildning på plats hos er

Motorsåg & Röjsåg

1 dag

Målstyrt ledarskap

1 dag

NL 17 & NLM 19

1-2 dagar

Ny som chef

4 dagar

OSA & kränkande särbehandling

1 dag

OVK

1 dag

Office - flera nivåer & inriktningar

1-3 dagar beroende på antal och omfattning av MS Office program

Olycksutredning

1 dag

OneNote

Halvdag, 3-4 timmar

PBL

1 dag

PLC & HMI Advanced course

2 days

PLC & HMI Basic course

3 days

PLC grund

3 dagar

PLC grund & fördjupning

4 dagar

Partnering

1 dag

Periodisk & fortlöpande kontroll

2 dagar

Personligt ledarskap

2 dagar

Presentationsteknik

1 dag

Projekteringsledning

2 dagar

Projektledning

2-4 dagar beroende på förkunskaper och mål

Retorik för kvinnor

1 dag

Retorik och argumentation för chefer

2 dagar

Retorikens grunder

​1 dag

Ritningsläsning - Anläggning

1-2 dagar (1 dag per nivå)

Ritningsläsning - Bygg

1-2 dagar

SIAM foundation

2 dagar inkl. valfri EXIN certifiering på plats (75 minuter) alt. certifieringsprov online

Situationsanpassad coachning

1 dag

Situationsanpassat ledarskap

2 dagar

Skapa framgångsrika agila team

2 dagar

Skyddsombud grundkursen

1 dag

Skötsel av elanläggningar

1 dag

Starkströmsföreskrifterna

1 dag

Strategiskt ledarskap

3 dagar (går att dela upp i 1+1+1 dag med ca 1-2 veckors mellanrum)

Strategiskt tänkande

1 dag

Stresshantering

1 dag

Stresshantering för chefer

1 dag

Strålskyddsutbildning - radiografering

2 dagar

Ställningsbyggnad <9 meter

1 dags lärarledd utbildning

Säkra lyft

Halv- heldag lärarledd utbildning beroende på antal deltagare

Säljorganisationsutveckling

2 dagar

Teams (Microsoft Teams)

Halvdag, 3-4 timmar

Teknisk dokumentation

1 dag övergripande kurs alternativt 2 dagar grundläggande kurs

Tillgänglighet - TIL 2 enligt BBR/PBL

2 dagar

Travers

1 dag

Truck A + B

0,5-1 dag

Ventilationsmätteknik

2 dagar

Ventilationsteknik

2 dagar

Värderingsbaserad grupputveckling

5 dagar

Värderingsbaserat ledarskap

3,5 dagar

ÄTA

1 dag

  • LinkedIn
  • Facebook
Sök
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google Maps
  • utbildning.se
bottom of page