skötsel av elanläggningar


 

 

 

 

 

1 dag

Att arbeta med elektriska starkströmsanläggningar är ett riskfyllt jobb och riskerna och olyckorna ökar när flera företag arbetar på samma arbetsplats. I denna kurs får du ökat säkerhetstänk och ämneskompetens genom kunskap i föreskrifterna Elsäkerhet vid arbete (ELSÄK-FS 2006:1) och standarden Skötsel av elektriska anläggningar (SS-EN 50 110-1). Kursen går också igenom innehavarens kontroll av elanläggning och varselmärkning.  Kursmaterialet bygger på ELSÄK-FS 2006:1 och SS-EN 50 110-1 utgåva 3.

Del av kursinnehåll

 • ELSÄK-FS 2006:1 och SS-EN 50 110-1

 • Elsäkerhetsansvar vid arbete för arbetsgivaren

 • Innehavarens ansvar för elanläggningen

 • Lär dig om elfaran och att undvika elolycksfall

 • Arbetsmetoder och varselmärkning

 • Riskbedömning - övningar


Målgrupp

All personal som kommer i kontakt med elektriska starkströmsanläggningar har nytta av denna kurs för att skapa en säkrare arbetsplats och följa svenska föreskrifter och standarder.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs men du rekommenderas ha erfarenhet av elanläggningar.

Intresseanmälan

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

 • Facebook FA-Kurs
 • LinedIn - FA-Kurs
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Utbildningsområden

Bygg & Teknik

Ledarskap & Retorik

Juridik & Fastighet

Arbetsmiljö & Vård

Organisationsutveckling

IT & Ekonomi

El & VVS

Kravkurser (ID06)

Öppna klassrumskurser

FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62 | 113 40  Stockholm | 08-501 18 304 | info@fakurs.se
 • Linkedin - Grå Circle
 • Facebook - Grå Circle
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google
 • Google