Situationsanpassat ledarskap

 

 

 

 

 

 

 

 

2 dagar

Situationsanpassat ledarskap handlar om att du som ledare anpassar dina beteenden efter medarbetarnas kompetens. Beroende på medarbetares kompetenser och engagemang i dess arbetsuppgifter så behövs olika typer av ledarskap.

 

Alla människor är olika och har varierande kompetens och engagemang i olika arbetsuppgifter. En och samma individ kan behöva mycket stöd och uppmuntran i en viss situation men endast behöva kortfattad information inför en uppgift som han eller hon känner sig trygg med och är självgående i.

 

Denna utbildning syftar till att öka din medvetenhet som ledare för att på så sätt bli en mer flexibel ledare. En flexibel och medveten ledare ökar sin förmåga att leda genom att utveckla medarbetarnas kompetens och förmåga att kunna bedöma en människa i en situation snarare än människan.

 

För att nå dit måste du som ledare kunna se medarbetarens behov, förmåga och vilja i den aktuella situationen och anpassa din ledarstil efter det. Det lär du dig i denna utbildning.

 

Utbildningen varvar teori, konkreta modeller och praktiska övningar.

 

Del av kursinnehåll

 

 • Läsa av, förstå och identifiera behov

 • Anpassa ditt agerande efter situationen

 • Kommunicera effektivt

 • Agera snabbare

 

Målgrupp

 

Utbildningen vänder sig till chefer, ledare och projektledare som vill kunna möta individens behov med hjälp av olika ledarstilar vid varje unik situation för att få effektivare och nöjdare medarbetare.

 

Förkunskaper

​​

Inga förkunskaper krävs men du förutsätts inneha eller tillträda en ledarroll för att tillgodogöra dig kursen på bästa sätt.

Intresseanmälan

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

 • Facebook FA-Kurs
 • LinedIn - FA-Kurs
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Utbildningsområden

Bygg & Teknik

Ledarskap & Retorik

Juridik & Fastighet

Arbetsmiljö & Vård

Organisationsutveckling

IT & Ekonomi

El & VVS

Kravkurser (ID06)

Öppna klassrumskurser

FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62 | 113 40  Stockholm | 08-501 18 304 | info@fakurs.se
 • Linkedin - Grå Circle
 • Facebook - Grå Circle
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google
 • Google