SIAM - Foundation

(service integration and Management)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 dagar inkl. valfri EXIN certifiering på plats (75 minuter) alt. certifieringsprov online

Denna företagsanpassade grundkurs ger er kunskaper i Service Integration and Management (SIAM) och dess drivkrafter, struktur och grundläggande koncept.

 

SIAM är en modell för att kunna koordinera och hantera en kunds outsourcade IT-tjänster där serviceintegratören tar ansvar för end-to-end tjänsteleveransen från olika leverantörer.

 

Vägen till att implementera SIAM är en utmaning men genom korrekt utförd implementering så ges betydande fördelar vilka kursen syftar till att både ge inblick i och kunskap om.


Kursen ger god grund för att klara av den tillhörande certifieringsexamen. Den som vill certifiera sig genom digital certifiering via EXIN ges också god grund samt hjälp och stöd för hur man går tillväga samt ges förberedelse inför denna certifiering.


Kursmaterialet är på engelska men kursen hålls på svenska.

Tillhörande certifiering är på engelska.

Om föreläsaren

Föreläsaren är en aktiv IT Service Management konsult med över 30 års erfarenhet inom IT processer samt haft både taktiska och operativa roller inom olika SIAM-ecosystem. 

Tack vare föreläsarens erfarenhet så kommer denna kurs fokusera på vad ni ska med er till just er organisation d.v.s. beslutsunderlag till vilken SIAM modell ni ska välja. Han kommer också, från sin egen erfarenheter, belysa vilka risker och utmaningar som finns som extra inslag utöver kursens innehåll.

                           

Del av kursinnehåll

 

 • Vad det är som driver behovet för SIAM

 • Definition av SIAM

 • Syftet med SIAM

 • SIAM - miljö & kultur

 • Metoder

 • Drivkrafter bakom SIAM – kommersiella, externa och interna

 • SIAM modellen, ecosystem & roadmap

 • Implementeringsmetoder 

 • Roller & ansvar

 • Strukturelementen i SIAM modellen

 • SIAM drift-praktiker

 • Stödjande processer – ITIL  

 • Huvuddragen i ITIL’s livscyklar; COBIT, DevOps, Agile & LEAN

 • Verktygsstrategier

 • Projektledning i SIAM modellen

 • Utmaningar & risker

 • Avslutande diskussion & frågeställning

 

Målgrupp

 

Kursen vänder sig främst till dig som arbetar inom affärsverksamhetens ledning, beslutar över strategiska och taktiska tjänsteleveransmodeller, tjänsteägare och leveransansvariga, tjänsteleverantörers Service Management personal och beslutsfattare, tjänsteintegratörer, kundkontoansvariga, ITSM/ITIL processägare och ansvariga, IT Service Management konsulter m.fl.

 

Förkunskaper

Vi anpassar kursens upplägg och innehåll efter era deltagares behov och förkunskaper.

Pris

Oavsett om kurs önskas med eller utan certifiering så erbjuder vi kursen till marknadsledande pris och garanterar en SIAM kurs av högsta kvalitet. Flera referenser finns. 

Intresseanmälan

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

 • Facebook FA-Kurs
 • LinedIn - FA-Kurs
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Utbildningsområden

Bygg & Teknik

Ledarskap & Retorik

Juridik & Fastighet

Arbetsmiljö & Vård

Organisationsutveckling

IT & Ekonomi

El & VVS

Kravkurser (ID06)

Öppna klassrumskurser

FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62 | 113 40  Stockholm | 08-501 18 304 | info@fakurs.se
 • Linkedin - Grå Circle
 • Facebook - Grå Circle
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google
 • Google