ritningsläsning - Anläggning

Nivå 1 & Nivå 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 dagar (1 dag per nivå)

Ritningsläsning för dig som jobbar inom anläggnings- eller byggbranschen.

Det är ofta ett krav att du som jobbar på en byggarbetsplats måste kunna förstå ritningar av olika variation.

 

Denna kurs vänder sig till verksamma i bygg- & anläggningsbranschen som är i behov av de viktigaste grunderna i ritningsläsning och för dig som behöver uppdatera dina kunskaper i ämnet.

Vi erbjuder två nivåer i denna kurs med olika fokus och kunskapsnivå där nivå 1 är en grundläggande kurs med fokus på ritningsläsningens grunder och nivå 2 fördjupar sig i ritningar, krav enligt AMA-systemet och projektkrav.

 

Kursen är en blandning av teori och praktiska inslag - där kursdeltagaren får träna med både rör och tvåfallslaser.

 

INFORMATION OM RESPEKTIVE KURSnivå:

 

 

Nivå 1 - Ritningar & Utsättning

​​På en byggarbetsplats är det viktigt att alla har kunskap att läsa, tolka ritningar och kunna omsätta teori till praktik.

I den här kursen lär du dig grunderna i ritningar, handlingars rangordning och betydelse.

Du kommer förstå grunderna i utsättning och inställning av instrument för ett bra slutresultat enligt ritningar.

Efter genomgången kurs kan du tyda planritningar, längdprofiler och höjdsättningsplaner samt omsätta teorin till utsättning och inställning instrument på ett tryggt och säkert sätt.

 

Nivå 2 - Ritningar & Dokumentation

Detta är en vidareutveckling i handlingsläsning med fördjupning i ritningar, krav enligt AMA-systemet och projektkrav.

 

För att kunna producera till bästa slutresultat är det viktigt att veta toleranser och förutsättningar.


Efter genomgången kurs förstår du samordningen mellan olika handlingar och beskrivningar samt vikten av att dokumentera eget arbete. Du ges också kunskap i dokumentation för kvalitetssäkring och egenkontroller.


Del av kursinnehåll

Nivå 1

 • Ritningsläsning, Planer, Detaljer, Sektioner och Längdprofiler

 • Höjdförflyttning med avvägning, instrument eller laser

 • Uträkning lutningar och fall

 • Mängdberäkning

 • Praktisk träning med uppsättning laser och avvägningsinstrument 

 • Toleranser på eget arbete

Nivå 2

 • Ritningsläsning tillsammans med beskrivningar.

 • AMA-systemet inom kvalitetsbeskrivning

 • Mängdberäkning för reglering, ekonomisk ersättning.

 • Toleranser på eget arbete

 • Dokumentera eget arbete


Målgrupp


Kursen vänder sig till verksamma i anläggningsbyggande i behov av de viktigaste grunderna i ritningsläsning, grunder i utsättning och för dig som behöver uppdatera dina kunskaper. Arbetsledare, arbetande förmän, egenarbetande personal och alla som kommer i kontakt med ritningsläsning och behöver kunskap i området har stor nytta av denna kurs.


Förkunskaper


Nivå 1 kräver inga förkunskaper då det är en grundkurs.

Nivå 2 är en fortsättningskurs där du bör har förståelse för enklare ritningsläsning, viss förståelse för AMA-systemet med koder mm. Du som läst Nivå 1 kan gå vidare till Nivå 2. 

Intresseanmälan

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

 • Facebook FA-Kurs
 • LinedIn - FA-Kurs

Utbildningsområden

Bygg & Teknik

Ledarskap & Retorik

Juridik & Fastighet

Arbetsmiljö & Vård

Organisationsutveckling

IT & Ekonomi

El & VVS

Kravkurser (ID06)

Öppna klassrumskurser

FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62 | 113 40  Stockholm | 08-501 18 304 | info@fakurs.se
 • Linkedin - Grå Circle
 • Facebook - Grå Circle
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google
 • Google