pbl

 

 

 

 

 

 

 

 

1 dag

PBL med närliggande lagar är ett komplext system, som många i samhället kommer i kontakt med utifrån olika roller. Denna kurs ger översikt över lagens innehåll samt en förståelse för de grundläg­gan­de principer som PBL vilar på och olika parters ansvar, rättigheter och skyldigheter. Den innehåller många exempel ur verkligheten.

 

Del av kursinnehåll

 

 • Varför finns det en plan- och bygglag?

 • Lagens olika kapitel samt tillhörande förordningar

 • Juridiskt bindande beslut respektive rekommendationer

 • Myndighetsutövning, allmänna och enskilda intressen

 • Fördjupning angående det allmänna intresset hälsa och säkerhet (bl a buller)

 • Markägarens rättigheter

 • Det kommunala planmonopolet och kommunens ansvar

 • Länsstyrelsens och domstolarnas roll

 • Översiktsplanen och hanteringen av riksintressen

 • Relationen mellan PBL och de lagar som reglerar t ex strandskydd och fornlämningar

 

Målgrupp

 

Politiker på olika nivåer, Trafikverket, kommunaltekniska förvaltningar och -bolag, fastighetsbolag, fastighetsmäklare, intresseorganisationer m fl.

 

Förkunskaper

 

Inga krav på förkunskaper

Intresseanmälan

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

 • Facebook FA-Kurs
 • LinedIn - FA-Kurs
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Utbildningsområden

Bygg & Teknik

Ledarskap & Retorik

Juridik & Fastighet

Arbetsmiljö & Vård

Organisationsutveckling

IT & Ekonomi

El & VVS

Kravkurser (ID06)

Öppna klassrumskurser

FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62 | 113 40  Stockholm | 08-501 18 304 | info@fakurs.se
 • Linkedin - Grå Circle
 • Facebook - Grå Circle
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google
 • Google