osa &

kränkande särbehandling

 

 

 

 

 

 

 

 

1 dag

Stress, hög arbetsbelastning, konflikter och otydligt ledarskap är i dag synnerligen vanligt på våra arbetsplatser. En färsk rapport från Arbetsmiljöverket 2018 uppskattar att var tredje medarbetare upplever sömnproblem, ångest, stress och minnesproblem till följd av sociala och organisatoriska arbetsmiljöproblem. Här tar vi upp nycklarna till en god psykosocial arbetsmiljö och låter deltagarna med hjälp av övningar, case och grupparbeten hitta lösningar och verktyg.

 

Under förmiddagen tar vi upp grunderna i OSA (Organisatorisk och social arbetsmiljö) och ger verktyg inom förebyggande arbete, riskbedömningar, stress och stresshantering.

 

Eftermiddagen fokuserar på hantering av konflikter, mobbning, trakasserier och sexuella kränkningar.

 

Del av kursinnehåll

Deltagarna får i den här kursen bland annat: 

 • Lära sig grunderna i OSA (Organisatorisk och social arbetsmiljö)

 • Kännedom om förebyggande insatser och hur man kan genomföra det på olika områden, med fokus på det psykosociala området (exempelvis stress, konflikter och kränkande särbehandling).

 • Kunskap om gällande lagar och regelverk

 • Verktyg för att mäta och riskbedöma den psykosociala arbetsmiljön

 • Lära sig identifiera tidiga signaler på psykisk ohälsa och hur man hanterar det i olika roller inom organisationen.

 

Målgrupp

HR, arbetsledare, chefer, skyddsombud, fackliga företrädare.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Intresseanmälan

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

 • Facebook FA-Kurs
 • LinedIn - FA-Kurs
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Utbildningsområden

Bygg & Teknik

Ledarskap & Retorik

Juridik & Fastighet

Arbetsmiljö & Vård

Organisationsutveckling

IT & Ekonomi

El & VVS

Kravkurser (ID06)

Öppna klassrumskurser

FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62 | 113 40  Stockholm | 08-501 18 304 | info@fakurs.se
 • Linkedin - Grå Circle
 • Facebook - Grå Circle
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google
 • Google