mer & ama anläggning 20

2 dagar

AMA Anläggning 20 är avsedd att tjäna som ett underlag vid upprättande av tekniska beskrivningar och syftar till att förenkla arbetet med att formulera beställarens krav på den färdiga produkten och dess delar. Denna kurs är för dig som behöver kunskap i att tolka eller upprätta korrekta beskrivningar inom mark och anläggning. I delen om MER Anläggning 20 lär du dig om innehållet i de nya mät- och ersättningsreglerna, principerna för deras användning och deras roll i byggsektorns regelverk.

 

I kursen får du god förståelse för kopplingen mellan AMA och MER anläggning genom en pedagogisk röd tråd genom kursen.

 

Del av kursinnehåll

 

AMA delen:

 • En AMA för hela anläggningssektorn

 • Bakgrund, motiv och uppbyggnad

 • Varför en ny AMA Anläggning?

 • Byggsektorns regler och AMA:s roll

 • Diskussion och övningsuppgifter

 

MER delen:

 • Koppling till AB 04, AMA AF 12 samt AMA Anläggning 20

 • Allmänna principer för Mät- och ersättningsreglerna

 • Begreppsförklaringar

 • Nyheter i MER Anläggning

 • Tillämpningsanvisningar

 • Skrivsätt i mängdförteckning

 • Principer för mätning och mätregler

 • Principer för ersättning och ersättningsregler

 

Målgrupp

 

Kursen vänder sig till dig som beställer, projekterar, bygger och besiktigar mark- och anläggningsarbeten, bl.a. byggherrar, konsulter, projektörer, byggledare, kalkylatorer, inköpare/upphandlare, arbetschefer, arbetsledare, kontrollanter, besiktningsmän.  

Kursen är också viktig för dig som upprättar eller tolkar beskrivningar i förfrågningsunderlag och entreprenadkontrakt för mark och anläggning.

Förkunskaper

Erfarenhet från tidigare AMA och MER är av fördel men inget krav. Även erfarenhet från mark- och anläggningsarbete är fördelaktigt för att på bästa sätt ta till sig kursen.

Intresseanmälan

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

 • Facebook FA-Kurs
 • LinedIn - FA-Kurs
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Utbildningsområden

Bygg & Teknik

Ledarskap & Retorik

Juridik & Fastighet

Arbetsmiljö & Vård

Organisationsutveckling

IT & Ekonomi

El & VVS

Kravkurser (ID06)

Öppna klassrumskurser

FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62 | 113 40  Stockholm | 08-501 18 304 | info@fakurs.se
 • Linkedin - Grå Circle
 • Facebook - Grå Circle
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google
 • Google