luf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 dag

Denna kurs berör lagen om upphandling inom försörjningssektorn  inom områdena vatten, energi, transporter m.m.

För att genomföra bra affärer inom försörjningssektorn krävs det att du har god kunskap i lagstiftning och rättspraxis. Du behöver också kunskap och verktyg om upphandlingsförfaranden, kravställning och metoder för att utvärdera anbud. I denna kurs vässas dina kunskaper och du som arbetar med upphandlingar inom försörjningssektorn står väl rustad efter denna kurs.

Kursen ger dig viktig kunskap och praktiska verktyg för att genomföra lyckade upphandlingar. Under kursen blandas föreläsningar och praktiska övningar.

 

Målet är att du efter avslutad kurs ska kunna göra goda affärer inom försörjningssektorn.

 

Del av kursinnehåll

 • Upphandlingar generellt

 • Lagens grundprinciper

 • Ramavtal

 • Prövning av anbudsgivare och anbud

 • Upphandling av varor och tjänster

 • Upphandling av bygg- och anläggningsarbete

 • Förfrågningsunderlag

 • Kungörelse, annonsering

 • Tilldelningsbeslut och överprövning

 • Avtalaspärr, skadestånd

 • Frågor och rättsfall

Målgrupp

 

Kursen riktar sig till dig som upphandlar inom försörjningssektorerna

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs men viss kännedom inom området är av fördel

Intresseanmälan

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

 • Facebook FA-Kurs
 • LinedIn - FA-Kurs
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Utbildningsområden

Bygg & Teknik

Ledarskap & Retorik

Juridik & Fastighet

Arbetsmiljö & Vård

Organisationsutveckling

IT & Ekonomi

El & VVS

Kravkurser (ID06)

Öppna klassrumskurser

FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62 | 113 40  Stockholm | 08-501 18 304 | info@fakurs.se
 • Linkedin - Grå Circle
 • Facebook - Grå Circle
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google
 • Google