Lokalresursplanering/lokalförsörjning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 dagar

Syftet med kursen är att du skall kunna förstå och använda lokalresursplanering (LRP) som är en metod för att uppnå en effektiv verksamhet.

 

Kursen lär dig bygga en strategisk och långsiktig lokalresursplanering och skapa en organisation där roller och ansvar i processen blir tydliga. Den vänder sig till både offentlig och privat verksamhet och är till för dig som vill börja arbeta med lokalresursplanering eller utveckla en redan existerande verksamhet.

 

Under kursen lär du dig hur du inventerar lokalbehov och lokalbestånd och tar fram nödvändiga analyser och prognoser för att ta fram långsiktiga åtgärdsplaner. Kursen har några avsnitt som går djupare in på analyser av exempelvis nyttjande och kapacitet och andra som fördjupar sig i värdering och prioritering av olika lokalförsörjningsåtgärder. Den andra kursdagen innehåller en fördjupning inom lokalprojekt och hur lokalprojekt kan bedrivas.

 

Du som går kursen får konkreta råd om strategier och metoder som kan användas direkt när du kommer hem. Kursen varvar föreläsningar, övningar och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

 

Del av kursinnehåll 

 

 • Genomgång av facility management, lokalresursplanering och serviceplanering

 • Ökad effektivitet genom strategisk planering

 • Lokalrevision

 • Mätmetoder, nyckeltal

 • Upprätta lokalresursplan och lokalförsörjningsplan

 • Lokalprojekt

 • Vägen till rätt investeringsbeslut

 • Uppföljning och erfarenhetsåterföring

 

Målgrupp

 

Fastighetschefer, fastighetsförvaltare, facility managers och för dig som arbetar med strategisk planering, lokalresursplanering eller lokalplanering. Kursen vänder sig också till dig som arbetar med förvaltningstjänster.

 

Förkunskaper

 

Inga förkunskaper krävs.

Intresseanmälan

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

 • Facebook FA-Kurs
 • LinedIn - FA-Kurs
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Utbildningsområden

Bygg & Teknik

Ledarskap & Retorik

Juridik & Fastighet

Arbetsmiljö & Vård

Organisationsutveckling

IT & Ekonomi

El & VVS

Kravkurser (ID06)

Öppna klassrumskurser

FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62 | 113 40  Stockholm | 08-501 18 304 | info@fakurs.se
 • Linkedin - Grå Circle
 • Facebook - Grå Circle
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google
 • Google