LOU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 dag

Denna kurs ger dig en god kunskapsgrund i LOU och målet är att upphandlingar inte ska behöva vara komplicerade, tidskrävande och kostsamma. Kursen går igenom vilka regler och bestämmelser som styr utformningen av förfrågningsunderlag och vilka krav och kriterier för tilldelning som är tillåtna. Vidare så behandlar kursen de nyheter som har trätt i kraft och vilka effekter dessa har på upphandlingarnas genomförande.

 

Del av kursinnehåll

 

 • Upphandlingsformer i LOU & LUF

 • Regler för ramavtal

 • Ramar för förfrågningsunderlagets utformning

 • Upphandlingens faser

 • Anbudsutvärderingskriterier

 • Avbrytande av upphandling

 • Tilldelningsbeslut

 • Offentlighet och sekretess

 • Överprövning

 • Ogiltighetstalan

 • Skadestånd

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är eller är blivande upphandlare, konsult eller anbudslämnare som kommer i kontakt med, genomför eller deltar i upphandlingar.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. 

Intresseanmälan

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

 • Facebook FA-Kurs
 • LinedIn - FA-Kurs
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Utbildningsområden

Bygg & Teknik

Ledarskap & Retorik

Juridik & Fastighet

Arbetsmiljö & Vård

Organisationsutveckling

IT & Ekonomi

El & VVS

Kravkurser (ID06)

Öppna klassrumskurser

FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62 | 113 40  Stockholm | 08-501 18 304 | info@fakurs.se
 • Linkedin - Grå Circle
 • Facebook - Grå Circle
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google
 • Google