Att leda med emotionell intelligens

 

 

 

 

 

 

 

 

1 dag workshop

​Förbättra din förmåga att påverka andra för att kunna möta dina anställdas behov och skapa beteendeförändringar. Erfarenheten har visat oss att de bästa ledarna är de som framgångsrikt kan påverka upp, ner och över hela organisationen, vilket påverkar affärsresultaten.

 

Att Leda med Emotionell Intelligens ökar din förståelse för dig själv och hur du kan utveckla ditt sätt att påverka.

 

Resultatet är ledare som tar ett arbetsspecifikt tillvägagångssätt för effektiv kommunikation och prestationsförändring genom en stark självmedvetenhet och en förståelse för realiteterna i samband med varaktig beteendeförändring.

Emotionell Intelligens:

Att Leda med Emotionell Intelligens ger en introduktion till begreppen Emotional Intelligence (EI) och Emotional Quotient (EQ).

 

Genom att använda EQ-i 2.0 självbedömning får deltagarna en djup förståelse för det inflytande som känslor har på handlingar och beteenden. Genom att utnyttja kraften i emotionell intelligens kan ledare tillämpa dessa attribut för att motivera och engagera sina team, stärka samarbetet och öka prestationerna.

 

Till skillnad från Intelligence Quotient (IQ), som är statiskt, är Emotional Intelligence (EI) eller Emotional Quotient (EQ) nivåer elastiska och kan utvecklas och förbättras.

Fördelarna med att leda med emotionell intelligens, delar av innehållet i Workshopen:

 • Tolka och förstå specifika områden av styrkor och utvecklingsmöjligheter

 • Utveckla din självmedvetenhet samt en medvetenhet om hur specifika känslor påverkar andra

 • Utveckla en riktad handlingsplan för att förbättra känslomässig intelligens och mäta effekterna av specifika beteendeförändringar

 • Använd ditt teams sociala och emotionella potential för att förbättra kommunikations- och interpersonella färdigheter

Målgrupp

​För alla som vill förbättra antingen sin egen eller sina medarbetares motivation och engagemang, stärka samarbetet och öka prestationerna genom att utnyttja kraften i emotionell intelligens.

Förkunskaper

 

Inga förkunskaper krävs!

Intresseanmälan

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

 • Facebook FA-Kurs
 • LinedIn - FA-Kurs
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Utbildningsområden

Bygg & Teknik

Ledarskap & Retorik

Juridik & Fastighet

Arbetsmiljö & Vård

Organisationsutveckling

IT & Ekonomi

El & VVS

Kravkurser (ID06)

Öppna klassrumskurser

FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62 | 113 40  Stockholm | 08-501 18 304 | info@fakurs.se
 • Linkedin - Grå Circle
 • Facebook - Grå Circle
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google
 • Google