Leda Effektiva workshops & arbetsmöten

 

 

 

 

 

 

 

 

2 dagar 

​ 

Vad är en effektiv workshop? Vår definition är att det är en workshop som leder fram till ett resultat - något som går att använda direkt. Det kan vara affärsidéer, processförbättringar, produktutveckling och mycket, mycket mer. Workshopledarens uppgift är att hjälpa gruppen att nå detta mål genom att stimulera kreativitet, innovation och samarbete. Förberedelser, struktur, kreativitet, processdesign, idégenererings- och beslutstekniker är några av de saker som hjälper dig som workshopledare – både i digitala och fysiska workshops.

I dagens resultat- och kunskapsinriktade samhälle är förmågan att kunna leda en grupp till att man når sina mål en mycket eftertraktad kompetens.

Kursens mål är att ge dig kunskaper, färdigheter och verktyg för att framgångsrikt kunna leda effektiva workshops mot ett uppsatt mål.

 Del av kursinnehåll 

  

Inledning

Skillnad på workshop och arbetsmöte

Grunderna i facilitering

Facilitatorns roll och ansvar

Facilitatorns verktygslåda – vilka verktyg behövs för att bygga en effektiv workshop?

 

Före

Syfte och mål – varför vi ska träffas och vad ska vi göra

Värdeskapande deltagare

Processdesign – tydlig struktur i en kreativ miljö

Välja verktyg och tekniker för beslutsfattande, kreativitet och prioritering

Det skapande mötesrummet – praktiska förutsättningar

Konsten att hålla sig neutral

 

Under

Framgångsrik introduktion

Regler och ramverk för workshopen

Att leda gruppens process – vad skapar samspel och dynamik

Tekniker för beslutsfattande

Öppna frågor – frågeteknik som stimulerar

Att hantera besvärliga situationer som kan uppstå

Hur hjälper jag gruppen att fatta beslut?

Att dokumentera resultatet

 

Efter

Utvärdering av workshopen

Action plan – hur följer jag upp resultatet

 

I kursen varvas ett stort antal praktiska övningar med teori. Tyngdpunkten ligger på de praktiska övningarna och du får lära dig flera verktyg och tekniker som är vanliga vid workshops och arbetsmöten. Du får exempel på ett antal icebreakers, energizers, kreativitetsövningar, idégenererings- och beslutsverktyg.

 

Målgrupp 

Kursen vänder sig till dig som vill bli bättre på att leda grupper i effektiva workshops och arbetsmöten. Exempelvis teamledare, gruppledare, projektledare, systemutvecklare, chefer, processutvecklare, förändringsledare och många fler 

 

Förkunskaper 

Kursen kräver inga förkunskaper men det är bra om du i alla fall har en viss möteserfarenhet. 

Vad skiljer den digitala versionen av kursen gentemot klassrumsvarianten?

Inte speciellt mycket mer än mötesformen. Vi använder Zoom för kommunikation och jobbar parallellt med Miro för samarbete och workshopövningar.

Bägge kurstyperna är upplagda så att det är korta pass med teorigenomgång och därefter tillämpning/övning. Vi tar kortare bensträckare ungefär var 45:e minut och naturligtvis har vi kaffe- och lunchrast också.

Intresseanmälan

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

  • Facebook FA-Kurs
  • LinedIn - FA-Kurs
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Utbildningsområden

Bygg & Teknik

Ledarskap & Retorik

Juridik & Fastighet

Arbetsmiljö & Vård

Organisationsutveckling

IT & Ekonomi

El & VVS

Kravkurser (ID06)

Öppna klassrumskurser

FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62 | 113 40  Stockholm | 08-501 18 304 | info@fakurs.se
  • Linkedin - Grå Circle
  • Facebook - Grå Circle
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google
  • Google