FA-Kurs - Alltid en kurs anpassad för er 

Inget företag är det andra likt. Därför är anpassar vi er kurs efter er verksamhets unika behov!

Nedan finner du över 150 kurser indelade i följande utbildningsområden:

Utbildningsområden

Bygg & Teknik

Ledarskap & Retorik

Juridik & Fastighet

Arbetsmiljö & Vård

Organisationsutveckling

IT & Ekonomi

El & VVS

Kravkurser (ID06)

Öppna klassrumskurser

FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62 | 113 40  Stockholm | 08-501 18 304 | info@fakurs.se
  • Linkedin - Grå Circle
  • Facebook - Grå Circle