1 dag

I denna uppdateringskurs lär du dig vad som krävs för att kunna göra bedömningar vid elinstallationsarbete för att säkerställa rätt val av installationsmetod enligt de uppdaterade elinstallationsreglerna SS 436 40 00.

Del av kursinnehåll

 • ELSÄK-FS 2008:1

 • ELSÄK-FS 2008:2

 • ELSÄK-FS 2008:3

 • ELSÄK-FS 2010:1-3

 • SS 436 40 00 (utgåva 3)

 • Genomgång av Elsäkerhetslag SFS 2016:732 inkl. egenkontrollprogram

 • Avslutande diskussion

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som arbetar med starkströmsanläggningar.

Förkunskaper

Detta är en uppdateringskurs och du bör ha kunskap om starkströmsföreskrifterna och första utgåvan av elinstallationsreglerna.

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Detta är en uppdateringskurs och du bör ha kunskap om starkströmsföreskrifterna och första utgåvan av elinstallationsreglerna.

Starkströmsföreskrifterna med elinstallationsreglerna (utgåva 3)

Intresseanmälan

Vad säger kunderna?

arrow&v

Tack för din intresseanmälan!

Ange en korrekt e-postadress

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se