top of page

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
 • LinkedIn
 • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

1 dag

ESA Vattenvägar är Vattenkraftens säkerhetsanvisning.

Enligt arbetsmiljölagen (AML) ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall.


Kursen vänder sig till dig som arbetar i kraftstationer och kraftstationers vattenvägar kunskap om hur EBR ESA Vattenvägar ska användas för att arbeten och driftåtgärder ska kunna utföras på ett säkert och korrekt sätt.


I vår kurs ESA Vattenvägar ges du de grundläggande kunskaper som krävs för att arbeta både i och intill kraftstationers och vattenmagasins vattenvägar. Kursen ger dig även kunskapen som krävs för att arbeta på eller invid rörliga anläggningsdelar.


Innehavaren skall följa och fastställa de anvisningar som finns i syfte att förebygga skada om anläggningen kräver det.


Arbetsgivaren ska vidare utfärda anvisningar så att arbete kan utföras på ett arbetsmiljömässigt säkert sätt. Ett exempel på sådana anvisningar är VSA-Vattenkraftens säkerhetsanvisning.


Under kursens dag så lär sig deltagaren att både planera och genomföra kopplingar och andra driftåtgärder som krävs för att sådana arbeten ska kunna utföras på ett säkert sätt.


Målet med kursen är att deltagaren efter slutförd kursdag ska kunna tillämpa teoretisk och praktisk tolkning av Vattenkraftens säkerhetsanvisning (VSA) i deltagarens dagliga arbete.

Del av kursinnehåll
 • Genomgång och tolkning av de regelverk som reglerar både innehavarens respektive arbetsgivarens ansvar

 • Genomgång och tolkning av de regelverk som reglerar både innehavarensrespektive arbetsgivarens ansvar;

 • Nya begrepp och arbetsmetoder

 • Övriga metoder

 • Övningar

 • Kunskapsprov

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar i kraftstationer och kraftstationers vattenvägar kunskap om hur EBR ESA Vattenvägar ska användas för att arbeten och driftåtgärder ska kunna utföras på ett säkert och korrekt sätt.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Det går också att boka denna kurs via utbildning.se

Inga förkunskaper krävs.

ESA Vattenvägar

Intresseanmälan

arrow&v

Tack för din intresseanmälan!

Vänligen ange en giltig e-postadress

 • LinkedIn
 • Facebook
Sök

Denna kurs erbjuder vi även som öppen webbkurs med fasta datum

Läs mer här!
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se
bottom of page