top of page

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
 • LinkedIn
 • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

2 dagar

Både Arbetsmiljölagen och Elsäkerhetsverket kräver att alla som arbetar där det finns elektrisk fara ska ha genomfört utbildning i ESA 19 Fackkunnig för att lära sig om vilka faror och konsekvenser som finns samt vilka säkerhetsåtgärder som finns för respektive arbetsuppgift.

ESA 19 Fackkunnig är del av ESA vilken är Energibranschens gemensamma säkerhetsanvisningar med syfte att förebygga skador föranledda av el - ESA är ett förtydligande och komplement till SS- EN 50110-1 och ESA är en del i föreskriftens krav på utbildning.

Den 1 juni 2015 bestämde flera av de större energi- och nätägarbolagen att alla som arbetar inom deras anläggningar ska ha genomfört utbildningen ESA Fackkunnig. Detta då elsäkerhetsanvisningarna bland annat reglerar samarbetet mellan nätägare och entreprenörer för en gemensam standard så att arbeten på olika elanläggningar både ska bli säkrare samt underlättas.

I ESA 19Fackkunnig ges deltagarna de kunskaper som Energibranschen kräver gällande hur arbetet ska organiseras. Utbildningen behandlar även vilka krav som ställs på innehavaren samt entreprenören för att arbetet ska ske på ett säkert sätt.

Kursen är uppdaterad efter senaste utgåvan (utg. 3) av SS-EN 50110-1, Skötsel av Elanläggningar.

Huvudmålet med kursen är att ge ökad säkerhet genom kunskap i de delar som ingår i ESA-19 Fackkunnig och deltagarna ska efter kurs förstå hur de på bästa sätt ska planera arbetet för olika arbetsmetoder och inom organisationen för att förebygga elolycksfall och driftstörningar. Riskhantering, risker med parallella ledningar samt att kunna göra självständiga bedömningar av elsäkerheten, utan och nära spänning, är ytterligare mål att deltagarna ska behärska efter avslutad kurs.

Kursen avslutas med ett skriftligt prov.

För dig som inte är elfackkunnig rekommenderar vi kursen ESA Instruerad person 17

Del av kursinnehåll
 • Elfaran

 • Olycksfall

 • Riskhantering i planeringsskedet

 • Riskhantering i utförandeskedet

 • Riskhantering anpassat efter deltagarnas arbetsuppgifter

 • Hur val av arbetsmetod görs

 • Villkor för olika arbetsmetoder

 • ELSÄK-FS 2006:1

 • ESA Grund

 • ESA Arbete

 • Avslutande skriftligt prov

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är elektriker, arbetar med installationer eller är arbetsledare/ arbetsgivare verksamma inom eldistribution, elnätsföretag, industri och installationsföretag och som måste kunna tillämpa hela eller delar av ESA 19 vid installation, drift och underhåll.

Förkunskaper

Kursdeltagaren förutsetts besitta relevant grundutbildning som exempelvis Skötsel av elanläggningar, Elsäkerhet, ESA instruerad person 17 (tidigare ESA 14 Tillträde) eller besitta motsvarande kunskap.


Vid önskemål så registrerar vi era utbildningsbevis i ID06 kompetensdatabas kostnadsfritt.

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Kursdeltagaren förutsetts besitta relevant grundutbildning som exempelvis Skötsel av elanläggningar, Elsäkerhet, ESA instruerad person 17 (tidigare ESA 14 Tillträde) eller besitta motsvarande kunskap.


Vid önskemål så registrerar vi era utbildningsbevis i ID06 kompetensdatabas kostnadsfritt.

ESA 19 Fackkunnig

Intresseanmälan

arrow&v

Tack för din intresseanmälan!

Vänligen ange en giltig e-postadress

 • LinkedIn
 • Facebook
Sök

Denna kurs erbjuder vi även som öppen webbkurs med fasta datum

Läs mer här!
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se
bottom of page