top of page

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

Prenumerera på vårT
nyhetsbrev
 • LinkedIn
 • Facebook

© 2021 FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62

113 40  Stockholm

08-501 18 304 | info@fakurs.se

Tack för din prenumeration!

Vänligen ange en giltig e-postadress

2 dagar (Kursen går att delas upp i 1 dags kurs i enbart APQP samt 1 dag i enbart PPAP)

APQP är en förkortning av ”Advanced Product Quality Planning”

PPAP är en förkortning av ”Production Part Approval Process”


Allt kvalitetsarbete bygger på att göra rätt från start. Denna kurs ger dig kunskap i APQP och PPAP som du kan tillämpa i ett systematiskt arbetssätt för kvalitetsplanering vid framtagning av nya produkter. APQP-PPAP arbetssättet minimerar risk för både felaktiga produkter och produktionsstörningar.

APQP-PPAP ger också ökad effektivitet och leveranssäkerhet. APQP - PPAP är i överensstämmelse med kraven i standarden ISO/TS 16949. Kursen ger dig kunskap om de olika stegen för att säkerställa produktkrav och process och de olika metoder, begrepp och dokumentationskrav som förekommer.

Efter kurs kommer du ha ökad förståelse för vad APQP - PPAP innebär och hur det kan tillämpas i din verksamhet.

Del av kursinnehåll

APQP

 • Planering av produktframtagning

 • Produkt- och processutveckling

 • Kritiska egenskaper

 • ISO/TS 16949

 • Analytiska metoder; FMEA, MSA, SPS m.fl.

 • Validering av produkter och processer

 • Uppföljning, utvärdering och korrigerande åtgärder

 • Styrplan

 • Exempel och övningar

PPAP

 • Syfte och tillämpning

 • Omfattningsnivåer av dokumentation

 • PSW

 • Utfallsprov

 • Representativ produktionskörning

 • Blanketter för exempelvis utseende, dimension, material och funktion

 • Exempel och övningar

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill öka din effektivitet och leveranssäkerhet genom att arbeta med APQP – PPAP samt dig som kommer i kontakt med PPAP kraven.

Förkunskaper

Du bör ha erfarenhet och grundläggande kunskap från industriell yrkesverksamhet.

Du finner oss också hos:

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

Du bör ha erfarenhet och grundläggande kunskap från industriell yrkesverksamhet.

APQP & PPAP

Intresseanmälan

Tack för din intresseanmälan!

Vänligen ange en giltig e-postadress

 • LinkedIn
 • Facebook
Sök

Denna kurs erbjuder vi även som öppen webbkurs med fasta datum

Läs mer här!
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Maps
 • utbildning.se
bottom of page