Kontrollansvarig N & K (Enligt nya PBL)

 

 

 

 

 

 

 

2-3 dagar

​Ändrade och ännu aktuella regler i bygglagstiftningen skedde i maj 2011. I den reviderade plan- och bygglagen (PBB) så blev bestämmelserna både enklare och tydligare vilket ökat förutsättningarna för en mer enhetlig rättstillämpning.

I nya PBL så ändrades Kvalitetsansvarig till Kontrollansvarig och kravet på kontroll och tillsyn skärptes. Det finns två klasser för Kontrollansvariga, N och K (Kontroll av Normal och Komplicerad art) och båda måste vara certifierade av RISE eller KIWA. I praktiken är det ingen större skillnad mellan certifieringsorganen då de båda utgår från Boverkets krav BFS 2011:14 KA 4 med ändringar.

Här kan du läsa mer om certifieringen https://www.kiwa.com/se/sv/tjanst/kontrollansvariga/. Vi hjälper dig med bokning och information om certifiering vid behov. Vårt kursmaterial och kursupplägg är i enlighet med certifieringsbolagens kunskapskrav.

Behörighetsklass N 
Behörighetsklass N gäller exempelvis uppförande, tillbyggnad, ombyggnad eller annan ändring av en eller tvåbostadshus, flerbostadshus med högst två våningsplan eller arbeten rörande skyddsrum och monteringsfärdiga lagerbyggnader. Behörighetsklass N gäller också rivning av byggnader med högst två våningsplan samt arbeten rörande barnstugor, mindre industri och kontorsbyggnader och idrottsplatser.

 

Behörighetsklass K 
Behörighetsklass K gäller exempelvis uppförande, tillbyggnad, ombyggnad, rivning eller annan ändring av byggnader oavsett våningsplan samt arbeten rörande skyddsrum, större skolbyggnader, kabinbanor, tunnlar och bergrum, radio- eller telemaster och vindkraftverk. Arbeten som berör fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga gäller under behörighetsklass K. Så även kontroll av byggnader och anläggningar för brandfarlig verksamhet som är av komplicerad art.

Del av kursinnehåll

 • Introduktion om Nya PBL med bakgrund, struktur, syfte innehåll och definitioner

 • Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser

 • Byggprocessen ur ett KA perspektiv

 • Lagen om skydd mot olyckor

 • Lag om skyddsrum och Förordningen om skyddsrum

 • Regler om tillgänglighet, byggprodukter, skyddsrum, certifiering av sakkunniga och kontrollanter, energideklarationer

 • Ledningssystem för kvalitet och miljö

 • Miljöbalken och Avfallsförordningen

 • Handläggning samt genomförande av av bygg-, rivnings- och markåtgärder

 • Tillsyn och påföljder: Byggnadsnämndens uppgifter, överklaganden

 • Grunder i Standardavtal AB 04, ABT 06, ABS 09 och Konsumenttjänstlagen

 • Boverkets föreskrifter HIN och ALM samt ÖVR, H, SAK, KUL, CEX, TYP och TIL

 • Konstruktionsregler och Eurocodes som berör KA

 • Inventering av farligt avfall inför rivning

 • Att jobba som KA

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som är i behov av en KA utbildning, såsom arkitekter, byggmästare, byggnadsingenjörer, byggnadsinspektörer, konsulter och övriga med behov av KA utbildning.

 

Förkunskaper

​För att gå kursen krävs inga förkunskaper. För att kunna söka certifiering i ämnet så krävs utbildningsbakgrund och/eller arbetserfarenhet från byggsektorn enligt Boverkets BFS 2011:14 - KA 4. Läs mer om BFS 2011:14 – KA 4 här.

Intresseanmälan

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

 • Facebook FA-Kurs
 • LinedIn - FA-Kurs
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Utbildningsområden

Bygg & Teknik

Ledarskap & Retorik

Juridik & Fastighet

Arbetsmiljö & Vård

Organisationsutveckling

IT & Ekonomi

El & VVS

Kravkurser (ID06)

Öppna klassrumskurser

FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62 | 113 40  Stockholm | 08-501 18 304 | info@fakurs.se
 • Linkedin - Grå Circle
 • Facebook - Grå Circle
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google
 • Google