Effektiv konflikthantering

 

 

 

 

 

 

 

 

1 dag 

​Konflikt är i princip oundvikligt på arbetsplatsen, vilket ofta skapar negativa bilder av spända argument och knutna nävar - men de mest effektiva företagen är emellertid inte de som helt saknar konflikt, men de som konstruktivt kan hantera konflikterna och använda den som en kraft för kreativitet och tillväxt. 

 

Att hantera konflikter mer effektivt hjälper deltagarna att förstå de olika källorna till interpersonell konflikt och utveckla nödvändiga färdigheter för att omvandla destruktiva meningsskiljaktigheter till positiva möten som öppnar kommunikationslinjerna, stimulerar idéer av hög kvalitet, ökat samarbete och stärkta relationer.

 

Deltagarna utvecklar en medvetenhet om sina egna beteendemönster och preferenser mot konflikthantering genom att komplettera och utvärdera en validerad självskattning av konfliktstilar. Upplev fördelarna med att hantera konflikter effektivt.

 

Del av kursinnehåll 

  

 • Öka medvetenheten om personliga konfliktbeteenden för att effektivt hantera konfliktsituationer 

 • Uppnå högre prestationsnivåer och bättre beslutsfattande genom att omfatta konstruktiv konflikt 

 • Erkänna och hantera personliga utlösare till destruktivt beteende som kan leda till konflikt 

 • Utveckla användbara strategier som kan tillämpas för att hantera befintliga och potentiella konfliktsituationer 

 

Målgrupp 

 

För dig som vill utveckla din medvetenhet om och färdigheter som gör det möjligt för dig när du leder andra att vända potentiellt destruktiv konflikt till konstruktiv konflikt samtidigt som du förbättrar din förmåga att diagnostisera och reagera effektivt i konfliktsituationer. 

 

Förkunskaper 

 

Denna utbildning är för dig som vill skapa ytterligare engagemang och högre nivåer av prestation i sina team.

Intresseanmälan

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

 • Facebook FA-Kurs
 • LinedIn - FA-Kurs
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Utbildningsområden

Bygg & Teknik

Ledarskap & Retorik

Juridik & Fastighet

Arbetsmiljö & Vård

Organisationsutveckling

IT & Ekonomi

El & VVS

Kravkurser (ID06)

Öppna klassrumskurser

FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62 | 113 40  Stockholm | 08-501 18 304 | info@fakurs.se
 • Linkedin - Grå Circle
 • Facebook - Grå Circle
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google
 • Google