Klimatanpassat byggande och renovering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 dag intensivkurs

Vårt samhälle är uppbyggt efter klimatförhållanden som på många sätt är förändrade, och samhället är inte längre anpassat till det klimat vi lever i. Förutsättningarna är andra nu än för 50 år sedan och om ytterligare 50 år kommer de vara annorlunda mot nu. Det innebär att vårt samhälle ställs inför nya utmaningar och att de här förändringarna innebär att vi måste bygga, anlägga och renovera med ett sannolikt förändrat klimat i åtanke.

 

Plan- och bygglagen gör tydligt att Sveriges kommuner ska ta hänsyn till klimatfrågor som dessa när de planerar för kommande byggnation och att samhällsbyggandet måste ha ett långt perspektiv för att rusta samhället för att kunna hantera ökad nederbörd, risk för översvämningar, hantera en varmare medeltemperatur med mera.

 

Att bygga, anlägga och renovera med ett förändrat klimat i åtanke kan till exempel innebära att identifiera lågpunkter som riskerar att bli översvämmade för att där anlägga fördröjningsmagasin för att förhindra översvämning. Det kan innebära att göra en sårbarhetsanalys för att identifiera områden som är särskilt känsliga för klimatpåverkan som till exempel olika tekniska anläggningar, deponier eller förorenade områden. Hur ska vi tänka när vi bygger och renoverar och vet att framtiden kan innebära mer intensiva regn som riskerar översvämningar i källaringångar och golvbrunnar, när ökade grundvattennivåer kan medföra sättningar, ras eller skred? När en ökad luftfuktighet innebär risk för röta, fuktskador och påväxt på konstruktioner?

Att klimatanpassa vid byggande och renovering handlar om att arbeta förebyggande och riskreducerande med ett både osäkert och långsiktigt framtidsscenario i åtanke. Men det finns många sätt att göra detta varav kursen riktar in sig på att gå igenom några och även ge exempel på genomförda klimatanpassningsåtgärder.

Del av kursinnehåll

 

 • Bakgrund – vad är egentligen klimatförändringar?

 • Centrala begrepp

  • klimat

  • klimatanpassning

  • växthusgaser

  • klimatindikatorer

  • klimatscenarier

 • Framtidens väder och klimat – en titt i spåkulan

 • Konsekvenser av ett förändrat klimat

 • Fysisk planering och bebyggelse

 • Klimatanpassning i ett globalt perspektiv

 • Klimatanpassning i lokalt perspektiv

 • Goda exempel på klimatanpassat byggande och renovering

 • Avslutande diskussioner – framtidens byggande och renovering i ett klimatperspektiv

 

Målgrupp

 

Att bygga, anlägga och renovera med en förändrad samhällsbild framför sig ställer nya krav på såväl kommuner som fastighetsägare och bygg- och anläggningsbranschens många olika yrkesroller och funktioner.  


Denna intensivkurs riktar sig till dig som arbetar inom samhällsbyggnad och stadsplanering, till exempel med planering, byggande eller förvaltning. Kursdagen riktar sig till en bred målgrupp och både till dig som jobbar inom nybyggnation, inom ROT eller kanske med anläggning av utemiljö.

Förkunskaper

Vi anpassar kursen efter era förkunskaper.  

Intresseanmälan

 • Facebook FA-Kurs
 • LinedIn - FA-Kurs

Kontakta oss på info [at] fakurs.se eller
08-501 18 304 vid intresse!

Utbildningsområden

Bygg & Teknik

Ledarskap & Retorik

Juridik & Fastighet

Arbetsmiljö & Vård

Organisationsutveckling

IT & Ekonomi

El & VVS

Kravkurser (ID06)

Öppna klassrumskurser

FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62 | 113 40  Stockholm | 08-501 18 304 | info@fakurs.se
 • Linkedin - Grå Circle
 • Facebook - Grå Circle
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google
 • Google