juridik för

inköpare och logistiker

 

 

 

 

 

 

 

 

2 dagar

Som inköpare och logistiker stöter du dagligen på juridiska problem som måste lösas. Denna kurs fokuserar på lagar och förordningar du som inköpare eller logistiker måste känna till och kunna i ditt dagliga arbete. Mycket fokus läggs på lagar och regelverk inom handel och transport, t.ex. INCOTERMS  2010, NSAB 2015 samt avtalsrätt och problematik rörande försäkringar.

Del av kursinnehåll

 • Inledning

 • Grunder inom EU‐rätt mot handel samt tullunionen

 • Svenska befintliga avtalslagen samt förslag på modern avtalslag

 • Principer för tolkning av avtal, PECL samt Unidroit

 • Hur ska lydelser i avtal tolkas? Verktyg som kan hjälpa till vid tolkningen ges.

 • NSAB 2015 - skillnader från det nuvarande NSAB 2000 och hur du påverkas

 • Lex mercatoria

 • Svenska köplagen

 • Internationella köplagen och Incoterms 2010

 • Likheter och skillnader mellan svenska‐ och internationella köplagen.

 • Grundlig genomgång av Incoterms.

 • Genomgång av varje villkor med praktiska fall.

 • Betalningsvillkor

 • Vilka försäkringar blir aktuella i samband med kommersiella köp?

 • Skillnaden mellan varuförsäkring och transportörens ansvarsförsäkring.

 • Argument för att ha en varuförsäkring.

 • ICCs modellavtal för köp av varor

Målgrupp

Inköpare, logistiker m.fl.

Förkunskaper

Grundläggande förståelse inom inköps och logistikområdet. Vi anpassar innehållet efter era förkunskaper, mål och behov av kursen. 

Intresseanmälan

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

 • Facebook FA-Kurs
 • LinedIn - FA-Kurs
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Utbildningsområden

Bygg & Teknik

Ledarskap & Retorik

Juridik & Fastighet

Arbetsmiljö & Vård

Organisationsutveckling

IT & Ekonomi

El & VVS

Kravkurser (ID06)

Öppna klassrumskurser

FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62 | 113 40  Stockholm | 08-501 18 304 | info@fakurs.se
 • Linkedin - Grå Circle
 • Facebook - Grå Circle
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google
 • Google