internrevision & revisionsteknik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 dagar

​Denna utbildning vänder sig till dig som vill lära dig grundläggande revisionsteknik för internrevision. Interna revisioner är ett verkningsfullt verktyg för att på ett strukturerat sätt belysa verksamheten i syfte att utveckla den. Genom välfungerande interna revisioner ges möjligheten att kontinuerligt förbättra och effektivisera organisationen.

​För dig som internrevisor är kunskap inom revisionsteknik och revisionsmetodik centralt, för att kunna utföra revisioner som leder till förbättringar. En god förståelse för kraven i aktuell standard är också viktigt. Utbildningen ger dig den grundläggande kunskap du behöver inom dessa områden för att kunna genomföra revisioner som bidrar till företagets utveckling. 

​I kursen lär du dig revisionsteknik och revisionsmetodik och du ges de verktyg som du behöver för att kunna genomföra en professionell revision. Kvalitetsledningsstandarden ISO 9001 och miljöledningsstandarden ISO 14001 (senaste, 2015) behandlas också under kursen.

Efter avslutad utbildning ska deltagaren kunna utföra interna revisioner på företaget på ett professionellt sätt som bidrar till förbättring av den egna verksamheten. Du ska också känna dig mer förberedd inför en revision, avvikelseformulering samt att kunna presentera revisionsresultatet.


Del av kursinnehåll

 • Genomgång av aktuella standarder för ledningssystem

 • Tekniker och angreppssätt

 • Upplägg av internrevisioner

 • Utformning av avvikelserapport

 • Utformning av revisionsrapport

 • Rapportering och uppföljning

 

Målgrupp

 

Utbildningen vänder sig främst till dig som ska utföra interna revisioner inom kvalitet och/eller miljö eller dig som ansvarar för interna revisioner på företaget. 

 

Förkunskaper 

För att du ska få ut så mycket som möjligt av utbildningen bör du förbereda dig genom att läsa igenom standarden och orientera dig i området. 

Intresseanmälan

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

 • Facebook FA-Kurs
 • LinedIn - FA-Kurs
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Utbildningsområden

Bygg & Teknik

Ledarskap & Retorik

Juridik & Fastighet

Arbetsmiljö & Vård

Organisationsutveckling

IT & Ekonomi

El & VVS

Kravkurser (ID06)

Öppna klassrumskurser

FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62 | 113 40  Stockholm | 08-501 18 304 | info@fakurs.se
 • Linkedin - Grå Circle
 • Facebook - Grå Circle
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google
 • Google