Inköpsjuridik enligt

AB-U, ABK-U, ABM, ABK

 

 

 

 

 

 

 

 

1 dag

Denna kurs i inköpsjuridik för bygg-, anläggnings- och installationsbranschen ger dig kunskap om avtalen mellan entreprenörer och av entreprenörer anlitade underentreprenörer, leverantörer och konsulter. Kursen behandlar AB-U 07, ABT-U 07, ABM 07 och ABK 09.

 

De standardavtal som framtagits genom branschförhandlingar för upphandling av underentreprenörer, leverantörer och konsulter har syftat till att anpassa dessa avtal till vad som i sin tur gäller mellan entreprenör och beställare/byggherre enligt AB 04 och ABT 06.

 

Kursen fokuserar på det som erfarenhetsmässigt leder till tvister och meningsskiljaktigheter i de underliggande avtalen samt på det som utgör själva anpassningarna till AB 04/ABT 06.

 

De vanligaste tvisterna handlar om ersättning utöver avtalat pris (ÄTA m.m), om besiktningsfrågor och om ansvarsfrågor av olika slag, såsom ansvar för försening, fel, följdskador mm.

Anställda hos entreprenörer, underentreprenörer, leverantörer och konsulter som är engagerade vid träffande av dessa avtal och vid genomförandet av desamma.

 

Målet med kursen är att du genom ökad kunskap i ämnet ska kunna minska risken för tvister och meningsskiljaktigheter.

Del av kursinnehåll

 

 • Så fungerar avtal mellan parter

 • Avtalsrätt - viktiga begrepp

 • AB-U 07, ABT-07, ABM 07 & ABK 09

 • Hur påverkas inköpen av upphandlings-, entreprenad-, ersättnings-, och samverkansformer?

 • Undvik de vanligaste tvisterna och meningsskiljaktigheterna

 

Målgrupp

 

Anställda hos entreprenörer, underentreprenörer, leverantörer och konsulter som är engagerade vid träffande av dessa avtal och vid genomförandet av desamma.

 

Förkunskaper

Du behöver inga förkunskaper för att gå denna kurs.

Intresseanmälan

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

 • Facebook FA-Kurs
 • LinedIn - FA-Kurs
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Utbildningsområden

Bygg & Teknik

Ledarskap & Retorik

Juridik & Fastighet

Arbetsmiljö & Vård

Organisationsutveckling

IT & Ekonomi

El & VVS

Kravkurser (ID06)

Öppna klassrumskurser

FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62 | 113 40  Stockholm | 08-501 18 304 | info@fakurs.se
 • Linkedin - Grå Circle
 • Facebook - Grå Circle
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google
 • Google