Hot och våld på arbetsplatsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  dag

Denna kurs syftar till att ge deltagaren ökad kunskap i konflikthantering, stressreducerande metod, lågaffektivt bemötande, aggressionsteori, triggers och kunskap om det egna beteendet samt verktyg att hantera situationer säkrare och därmed förebygga hot och våld på arbetsplatsen. I

 

Kursgenomförandet sker under variation av teori och praktik genom föreläsning, diskussioner och praktiska övningar.

 

Del av kursinnehåll

 

 • Arbetsmiljölagen och AFS 1993:2

 • Hot och våld i arbetsmiljön

 • Riskinventering

 • Triggers för våld

 • Kommunikation

 • Lågaffektivt bemötande

 • Bemötande av hotfull person

 • Säkerhet (före-, under-, efter)

 • Egna rutiner och handlingsplaner

 • Beslutsfattande under stress

 

Målgrupp

 

Utbildningen vänder sig till samtliga anställda inom företag, industri, handel, institutioner, kommunal och statlig verksamhet m.fl.

 

Förkunskaper

Inga förkunskaper behövs.

Intresseanmälan

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

 • Facebook FA-Kurs
 • LinedIn - FA-Kurs
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Utbildningsområden

Bygg & Teknik

Ledarskap & Retorik

Juridik & Fastighet

Arbetsmiljö & Vård

Organisationsutveckling

IT & Ekonomi

El & VVS

Kravkurser (ID06)

Öppna klassrumskurser

FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62 | 113 40  Stockholm | 08-501 18 304 | info@fakurs.se
 • Linkedin - Grå Circle
 • Facebook - Grå Circle