Hot och våld på arbetsplatsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  dag

Denna kurs syftar till att ge deltagaren ökad kunskap i konflikthantering, stressreducerande metod, lågaffektivt bemötande, aggressionsteori, triggers och kunskap om det egna beteendet.

 

Kursen ger även verktyg för hur man kan hantera situationer säkrare och därmed förebygga hot och våld på arbetsplatsen.

 

Kursgenomförandet sker under variation av teori och praktik genom föreläsning, diskussioner och praktiska övningar.

 

Inför kurs så stämmer vi noggrant av hur just er situation ser ut för att kursen ska bli helt rätt efter er verksamhets nuvarande utmaningar och framtida mål.


“Att utsättas för hot och våld i arbetet är vanligare inom vissa branscher. Exempelvis har 12% av de som arbetar i vård och omsorg varit utsatta för hot eller våld, 9% i transportnäringen, 7% i offentlig förvaltning och 6% i utbildningssektorn.” SCB, 2018

 

Del av kursinnehåll

 

 • Arbetsmiljölagen och AFS 1993:2

 • Hot och våld i arbetsmiljön

 • Riskinventering

 • Triggers för våld

 • Kommunikation

 • Lågaffektivt bemötande

 • Bemötande av hotfull person

 • Säkerhet (före-, under-, efter)

 • Egna rutiner och handlingsplaner

 • Beslutsfattande under stress

 

Målgrupp

 

Utbildningen vänder sig till samtliga anställda inom företag, industri, handel, institutioner, kommunal och statlig verksamhet m.fl.

 

Förkunskaper

Inga förkunskaper behövs.

Intresseanmälan

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

 • Facebook FA-Kurs
 • LinedIn - FA-Kurs
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Utbildningsområden

Bygg & Teknik

Ledarskap & Retorik

Juridik & Fastighet

Arbetsmiljö & Vård

Organisationsutveckling

IT & Ekonomi

El & VVS

Kravkurser (ID06)

Öppna klassrumskurser

FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62 | 113 40  Stockholm | 08-501 18 304 | info@fakurs.se
 • Linkedin - Grå Circle
 • Facebook - Grå Circle
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google
 • Google