HLR och första hjälpen

 

 

 

 

 

 

4 timmar

Plötsligt hjärtstopp är en av de vanligaste dödsorsakerna hos personer i arbetsför ålder och varje år drabbas ca 10.000 personer i Sverige utanför sjukhus och endast 400-500 överlever.


Med rätt kunskap i hjärt- lungräddning, HLR, skulle många fler liv kunna räddas.


Utbildningen ger grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning och första hjälpen. På en arbetsplats ska det finnas rutiner och beredskap för risker i den aktuella verksamheten. Vi anpassar utbildningen efter era behov.

 

Utbildningens innehåll uppfyller Arbetsmiljölagstiftningens grundkrav i första hjälpen som beskrivs i Arbetsmiljöverkets författningssamling – AFS 1999:7. Utbildningen kan kompletteras med olika inriktningar och innehållet anpassas efter önskemål. Kursen innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik.

 

Samtliga våra instruktörer/utbildare är certifierade av svenska HLR-rådet har egen erfarenhet från ambulans, räddningstjänst eller akutsjukvård.

Innehåll

 • Hjärt-lungräddning

 • Varför hjärt-lungräddning

 • De första kritiska minuterna

 • Kedjan som räddar liv

 • Kontrollera livstecken

 • Skapa öppen luftväg

 • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge

 • Larma på rätt sätt

 • Hjärt- lungräddning vid hjärtstopp

 

Luftvägsstopp

 • Identifiera och åtgärda luftvägsstopp

 

Hjärtstartare

 • Information

 • Demonstration

 • Apparatgenomgång 

 • Användning av en hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt

 • Övning

Första Hjälpen

 • Kunskap om arbetsplatsens olycksfallsrisker

 • L - Livsfarligt läge (Bedöma och ev. flytta person från livsfarligt läge)

 • A - Andning (Skapa öppen luftväg och åtgärda luftvägsstopp)

 • B - Blödning (Stoppa blödningar)

 • C - Chock (Förebygga cirkulationssvikt)

 • Först på olycksplats (Prioritera och handla på olycksplats)

 • Hur förbandsutrustningen fungerar och ansvaret för den

Möjliga tillval (beroende på er verksamhets inriktning):

Brännskador

Psykisk första hjälp (Psykiska reaktioner) 

Akuta sjukdomar

Kläm- och krosskador

Fallskador samt nack- och ryggskador

Kem- och frätskador

Ögonskador

Denna utbildning kan avslutas med ett antal tillämpningsövningar där kursdeltagarna praktiskt får träna sina kunskaper genom övningsscenarier.

 

Material

Varje kursdeltagare kommer att ha en egen HLR-docka under kursen för optimal träning.

Efter avslutad kurs ges ett kompetenskort i HLR 


Övrigt


Utbildningen följer Svenska HLR-rådet senaste krav och riktlinjer

Intresseanmälan

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

 • Facebook FA-Kurs
 • LinedIn - FA-Kurs
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Utbildningsområden

Bygg & Teknik

Ledarskap & Retorik

Juridik & Fastighet

Arbetsmiljö & Vård

Organisationsutveckling

IT & Ekonomi

El & VVS

Kravkurser (ID06)

Öppna klassrumskurser

FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62 | 113 40  Stockholm | 08-501 18 304 | info@fakurs.se
 • Linkedin - Grå Circle
 • Facebook - Grå Circle
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google
 • Google