Funktionssäkra kretsar SIL & PL

 

 

 

 

 

 

 

 

2 dagar

Flertalet direktiv och föreskrifter har tillkommit för att säkerställa att kretsar med tillhörande komponenter har en rimlig säkerhetsnivå i förhållande till den aktuella riskbilden. Utöver de legala formella kraven finns ett stort antal standarder som behandlar krav kring säkerhetsrelaterade styrningar i maskiner och instrumentkretsar (SIF) i processer vilka beskriver mera ingående hur kraven i detalj kan uppfyllas. Standarderna är inte tvingande krav men speglar hur direktkraven/föreskrifterna är tänka att uppfyllas.

Syftet med denna kurs är att ge deltagaren ökad förståelse och kompetens inom området styr- och drivsystem och explicit dess säkerhetskrav samt hur man hanterar dessa utifrån den lagstiftning som finns inom EES-området. Vidare syftar kursen hur man tillämpar detta utifrån harmoniserade standarder som ger riktlinjerna.

Del av kursinnehåll

 

 • Inledning, bakgrund och förståelse

 • Viktiga grunder

 • Stopptyper och stoppkategorier i maskiner-Nödstopp-Skyddsstopp

 • Energifrånskiljning och energiavlastning – Säkra stopp

 • Säkerhetskraven i maskindirektivets Bilaga 1 avsnitt 1.2 Styrsystemskrav

 • Säkerhetskomponenter enligt Bilaga 5 samt de specifika kraven enligt Bilaga 4 AFS 2008:3

 • Hur bygga och validera funktionssäkra styrningar genom SIL säkerhetsintegrerade nivåer eller PL Prestandanivåer

 • Viktigaste standarderna inom området

 • Hur hantera styrsystemskraven på maskiner tillverkade före 1995  och efter 1995

 • Kraven på SIL/PL klassning för maskiner och trycksatta applikationer

 • Funktionssäkra styrningar vilka kravnivåer krävs

 • Riskbedömningar och analyser – Styr- och drivsystem

 • Byte av styrsystem, om- och tillbyggnader hur hantera detta

 • Fördjupning – Tillämpning, säkerhetsrelaterade delar i styrsystem PL-SIL i praktiken

 • Programvaror för att validera funktionssäkra styrningar

 • Exempel på krav från Arbetsmiljöverket inom området

 

Målgrupp

 

Kursen vänder sig till alla som behöver ökad kunskap i föreskrifter och direktiv gällande funktionssäkra kretsar och säkerhetsrelaterade styrning enligt SIL och PL.

 

Förkunskaper

 

​Bakgrund inom området och viss kännedom om föreskrifterna är av fördel för att ta till sig kursen på bästa sätt.

Intresseanmälan

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

 • Facebook FA-Kurs
 • LinedIn - FA-Kurs
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Utbildningsområden

Bygg & Teknik

Ledarskap & Retorik

Juridik & Fastighet

Arbetsmiljö & Vård

Organisationsutveckling

IT & Ekonomi

El & VVS

Kravkurser (ID06)

Öppna klassrumskurser

FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62 | 113 40  Stockholm | 08-501 18 304 | info@fakurs.se
 • Linkedin - Grå Circle
 • Facebook - Grå Circle
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google
 • Google