Fjärrvärme & värmepump

 

 

 

 

 

 

 

 

1 dag 

Kursen tar upp möjligheter och problem med kombinationer av värmepumpar och fjärrvärme ur både fjärrvärmeleverantörens och fastighetsägarens synvinkel.


Olika värmekällor till värmepumparna, inkopplingsprinciper för värme och tappvarmvatten samt effekt- och energikonsekvenser behandlas.


En del i kursen är också att belysa hur olika fastigheters överproduktion av el i samband med solcellsinstallationer kan komma att användas för beredning av tappvarmvatten, med eller utan värmepump, i fastigheter med fjärrvärme.


Del av kursinnehåll

 

 

 • Värmepumpens specifika egenskaper (värmepumpteknik)

 • Effekttäckning – energitäckning

 • Vanliga kombinationer av värmepumpar och fjärrvärme i bostäder

 • Framtida kombinationer av varmvattenproduktion mha solel och fjärrvärme

 • Olika värmekällors egenskaper map energi och effekt

 • Inkopplingsprinciper tappvarmvatten och vvc

 • Dimensionering tappvarmvattenackumulatorer

 • Inkopplingsprinciper och styrning värme (serie-, parallell m.fl.)

 • Returtemperatursproblematiken

 • Olika fjärrvärmeavtal (energi, effekt mm.)

 • Ekonomi för kunden

 • Grupparbete


Målgrupp


Personal på energibolag med fjärrvärmeproduktion och fastighetsägare med fjärrvärme.


Förkunskaper


Inga förkunskaper krävs.

Intresseanmälan

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

 • Facebook FA-Kurs
 • LinedIn - FA-Kurs
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Utbildningsområden

Bygg & Teknik

Ledarskap & Retorik

Juridik & Fastighet

Arbetsmiljö & Vård

Organisationsutveckling

IT & Ekonomi

El & VVS

Kravkurser (ID06)

Öppna klassrumskurser

FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62 | 113 40  Stockholm | 08-501 18 304 | info@fakurs.se
 • Linkedin - Grå Circle
 • Facebook - Grå Circle
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google
 • Google