fastighetsjuridik

intensivkurs

Stockholm 27 Mars

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 dag

Denna kurs fokuserar på att anställda inom fastighetsförvaltning ska känna till de formella och tvingande regler som gäller när avtal ingås. 

 

Kursen lägger stor vikt vid hyresjuridik samt de lagändringar som genomfördes i oktober 2019 med hur dessa påverkar företag med hyresavtal.

Kursen fokuserar på att undvika formella fel som i regel blir kostsamma för den part som gjort fel.

 

Hyreslagen uppställer höga krav på aktörerna på hyresmarknaden och det anses som regel inte oetiskt att dra nytta av fel som "motparten" har gjort. 

 

Lika viktigt är det att känna till de formella regler som gäller när uppsägning skall göras. Det förekommer många hyrestvister i åtminstone om de är föranledda av att fel har gjorts.

 

Självtest: Det finns två medhyresgäster i ett bostadshyresavtal. Den ene av dem har misshandlat sin granne.

 

 1. Är det möjligt att hyresvärden säger upp endast en av de båda hyresgästerna?

 2. Måste uppsägningen vara riktad till båda för att vara formellt giltig?

 

Den ena av dessa alternativ leder till ogiltig uppsägning - Ett misstag som Ingen vill göra!

​​Kursinnehåll

 • Grundläggande regler om hyresrätt för bostad och lokal​

 • Genomgång av de hjälpmedel som finns för att självständigt kunna lösa hyresrättsliga frågor

 • Hur man ingår bostadshyresavtal (genomgång av standardhyresavtal)

 • Hur man ingår lokalhyresavtal (genomgång standardhyresavtal)

 • Hur man gör korrekta uppsägningar

 • Genomgång av de krav som ställs på hyresvärd

 • Genomgång av de krav som ställs på hyresgäst (däribland skadeståndsskyldighet vid avflyttning)

 • Överlåtelse av hyresrätt

 • Andrahandsupplåtelse

 • Förverkande

 • Om bruksvärdeprövning av bostad

 • Vad menas med "marknadshyra" för lokal?

 • Hur undviker man formella fel?

 • PM som underlättar att minnas undervisningen ingår

 

Målgrupp

 

Alla som arbetar med fastighetsförvaltning. Det finns inga krav på förkunskaper. Inte minst den som är nyanställd behöver en snabb och effektiv introduktion. Utbildningen vänder sig också till den som är verksam men behöver en repetition och uppdatering. ​

 

Förkunskaper

 

​Inga förkunskaper krävs. 

Tid

27 mars 2020 kl 08:30-16:30

Plats

Stockholm

Hotel With

Sveavägen 44

Pris 

7.900 kr exkl. moms

Matpaket tillkommer med 290 kr (förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika)

Erbjudande

Gå 4 betala för 3!

Övrig information

Senast 2 veckor innan kursstart behöver vi få information om ert/era för- & efternamn inför kursintyg vilket delas ut vid kursen slut.

 

Har ni beställt matpaket så behöver vi senast 2 veckor innan kurs få information om eventuella allergier eller om andra önskemål kring mat finns.

Ifall allergi eller överkänslighet råder såsom nötter, parfym etc. så är det viktigt att vi får information kring detta i god tid men senast 2 veckor innan kurs för att på bästa sätt kunna bemöta era förutsättningar och behov.

Intresseanmälan

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

 • Facebook FA-Kurs
 • LinedIn - FA-Kurs
arrow&v

Utbildningsområden

Bygg & Teknik

Ledarskap & Retorik

Juridik & Fastighet

Arbetsmiljö & Vård

Organisationsutveckling

IT & Ekonomi

El & VVS

Kravkurser (ID06)

Öppna klassrumskurser

FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62 | 113 40  Stockholm | 08-501 18 304 | info@fakurs.se
 • Linkedin - Grå Circle
 • Facebook - Grå Circle