Fastighetsekonomi

 


 

2-3 dagar

Denna kurs i fastighetsekonomi är en grundläggande kurs som ger dig god insikt och ökad kompetens i fastighetsekonomins väsentliga grunder där budgetering, hyresintäkter, drift och underhåll är huvudsakligt kursinnehåll. Efter avslutad kurs ska du kunna kalkylera för hyressättning, göra budget, analyser av utfall av drift och underhåll samt konkurrensanalyser. Kursens tyngd är att ge dig insikt i det ekonomiska språket inom fastighetsbranschen och ökad trygghet i din yrkesroll. 

Del av kursinnehåll 

 • Baskunskap - vad ekonomi är i allmänhet och specifikt för fastighetsbranschen

 • Fastighetsvärdering

 • Nyckeltal och budgetering

 • Likviditet och kassaflöde

 • Ekonomistyrning

  • Budget och nyckeltal

 • Ekonomin under det löpande verksamhetsåret - att mäta "in och ut" och bedöma resultatet

  • Driftnetto, betalnetto och direktavkastning

 • Beräkning av kortsiktiga konsekvenser - en enkel kalkylmodell

  • Täckningsbidrag och nollpunkt

 • Beräkning av långsiktiga konsekvenser - investeringskalkyler

  • Pay-off, nuvärde, annuitet

 • Vad är rätt pris när vi köper en fastighet - normerande värderingsnyckeltal

  • Brutto- och Nettokapitaliseringsfaktor, räntabilitetsmetoden

 • Läs årsredovisningen och undvik dåliga hyresgäster/kunder och entreprenörer på obestånd

  • Innehållet, de viktiga siffrorna och nyckeltalen. DuPont-modellen för simuleringar

 • Övningsuppgifter och gruppövningar relaterade till kursmomenten ges under kursen

Målgrupp

Kursen vänder sig till fastighetstekniker, fastighetsförvaltare och för alla som är i behov av fördjupade kunskaper i fastighetsekonomi. 

Förkunskaper

Kursen är en grundkurs men viss branscherfarenhet är av fördel för att du ska kunna tillgodose dig kursen på bästa sätt. 

Intresseanmälan

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

 • Facebook FA-Kurs
 • LinedIn - FA-Kurs
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Utbildningsområden

Bygg & Teknik

Ledarskap & Retorik

Juridik & Fastighet

Arbetsmiljö & Vård

Organisationsutveckling

IT & Ekonomi

El & VVS

Kravkurser (ID06)

Öppna klassrumskurser

FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62 | 113 40  Stockholm | 08-501 18 304 | info@fakurs.se
 • Linkedin - Grå Circle
 • Facebook - Grå Circle
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google
 • Google