esa instruerad person 17

(Tidigare esa 14 tillträde)


 

 

 

 

 

1 dag

Den 1 oktober 2018 ersattes ESA Tillträde 14 av ESA Instruerad person 17 som bland annat innebar en förändrad tillträdeshantering (intyg för ESA 14 med giltighetstid kvar gäller fortfarande men vid förnyande så är det utbildningen ”ESA Instruerad person 17” som gäller).
 

ESA Instruerad person 17 vänder sig till alla som ska utföra någon form av arbete, därmed även icke elektriskt arbete, i en elektrisk anläggning. Utbildningen utgår ifrån publikationen ESA Instruerad person 17 vilken är ett utdrag ur ESA Grund och ESA Arbete.

 

Kursen går igenom hur elsäkerhetsarbetet är organiserat för att deltagaren skall bli medveten om de elrelaterade risker som kan förekomma i en elektrisk anläggning.

 

Vad som räknas som icke elektriskt arbete är arbete i en elektrisk anläggning som exempelvis byggnadsarbete, markarbete, målningsarbete, rivningsarbete, gräsklippning, rengöringsarbete, fastighetsskötsel m.fl..

 

Målet med utbildningen är att deltagarna skall kunna arbeta på ett säkert sätt i miljöer där en elektrisk riskkälla kan finnas samt förstå hur arbetet är organiserat för att förebygga elolycksfall och driftstörningar.

 

Efter genomförd utbildning så skall deltagarna få en genomgång av arbetsplatsens riskkällor enligt blanketten ”ESA Överenskommelse om tillträde” där denna genomgång skall hållas av den som är elanläggningsansvarig eller elfackkunnig representant och blanketten ska därefter signeras av berörd personal.

 

Del av kursinnehåll

 • Elfaran

 • Organisation

 • Riskhantering

 • Säker kommunikation

 • Planering av arbete

 • Utförande av arbete

 • ”Överenskommelse om tillträde” – genomgång av blanketten

  

Målgrupp

Kursen krävs av dig som arbetar, eller arbetsleder, personal som arbetar med arbete, även icke-elektriskt, i närheten av en elanläggning och främst med icke elfackkunnig personal (som exempelvis byggnadsarbete, markarbete, målningsarbete, rivningsarbete, gräsklippning, rengöringsarbete, fastighetsskötsel m.fl.) och som behöver veta hur elarbetet är organiserat och vilka risker som kan förekomma i en elanläggning.

 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Intresseanmälan

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

 • Facebook FA-Kurs
 • LinedIn - FA-Kurs
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Utbildningsområden

Bygg & Teknik

Ledarskap & Retorik

Juridik & Fastighet

Arbetsmiljö & Vård

Organisationsutveckling

IT & Ekonomi

El & VVS

Kravkurser (ID06)

Öppna klassrumskurser

FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62 | 113 40  Stockholm | 08-501 18 304 | info@fakurs.se
 • Linkedin - Grå Circle
 • Facebook - Grå Circle
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google
 • Google